Uprawnienia energetyczne w zakresie Eksploatacji i Dozoru


SZKOLENIA OTWARTE

KOSZT PRZESZKOLENIA JEDNEJ OSOBY dołączonej do grupy - 220,00 zł
KOSZT PRZESZKOLENIA JEDNEJ OSOBY dołączonej do grupy z uwzględnieniem tematyki kontrolno-pomiarowej - 320,00 zł
KOSZT EGZAMINU - 185,00 zł /1 osoba/1 wniosek

Grupa 1.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergentyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Pobierz formularzGrupa 2.
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Pobierz formularzGrupa 3.
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Pobierz formularz


 

TERMINY SZKOLEŃ OTWARTYCH WRAZ Z EGZAMINAMI UDOSTĘPNIAMY NA ŻYCZENIE KLIENTA

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE


KOSZT SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO wyceniany jest indywidualnie na podstawie każdego zgłoszenia.

Przy wycenie pod uwagę brana jest:
 
  •   Ilość zgłoszonych osób
  •   Ilość przewidzianych egzaminów
  •   Zakres szkolenia
  •   Miejsce szkolenia
  •   Termin szkolenia

INFORMACJE DODATKOWE:
 
  • Każdy uczestnik otrzymyje na własność materiały szkoleniowe
  • Egzaminy przeprowadzane są w tym samym dniu po zakończeniu szkolenia
  • Potwierdzeniem zdobycia wnioskowanych uprawnień jest imienne Świadectwo Kwalifikacyjne wydawane po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu
  • Świadectwo Kwalifikacyjne wydawane jest na 5 lat.

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]