Lean Management - przyrost przez ograniczenia

Lean Management - przyrost przez ograniczenia

Lean Management jest jedną z tych technik zarządzania, które nie tylko zdobyły sobie duże uznanie, ale także zyskały miano niezwykle uniwersalnych. Tak naprawdę u podstaw tej techniki leży oczywiste stwierdzenie, że marnotrawstwo jest przyczyną poważnych strat w firmie. Lean Management, jako metoda o charakterze skokowym, jest wykorzystywana przede wszystkim w procesach restrukturyzacyjnych.
Głównym celem stosowania Lean Management jest wyeliminowanie marnotrawstwa, ale marnotrawstwa postrzeganego w bardzo szeroki sposób. Już na początku rozwoju tej techniki zarządzania jej propagatorzy dokonali daleko idącej redefinicji marnotrawstwa, która objęła nie tylko produkcję do magazynów czy gromadzenie nadwyżek materiałowych, ale także mitrężenie czasu w niezoptymalizowanych procesach albo marnotrawstwo czasu i energii maszyn i pracowników, jeśli opóźniał się wcześniejszy etap produkcji. Lean Management ma poprawiać gospodarowanie we wszystkich tych obszarach przez zmianę polityki, racjonalizację majątku firmy, a także, jeśli to konieczne, modyfikację zakresu działania albo struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Najogólniej rzecz ujmując, Lean Management to koncepcja, która postuluje ograniczenie aktywności wewnętrznej przedsiębiorstwa do absolutnego minimum, co z kolei legło u podstaw popularności outsourcingu. Wyeliminowanie zbędnej aktywności wewnątrz organizacji opisywane jest także jako usunięcie z organizacji wszystkiego, co nie dodaje wartości statecznemu produktowi. Wdrożenie technik Lean Managementu odbiega nieco od standardów znanych z bardziej współczesnych technik, a to dlatego, że Lean Management to koncepcja pozwalająca na automatyczne dostosowywanie się firmy do zmieniających się realiów otoczenia gospodarczego. O ile więc większość technik zarządzania podaje gotowe rozwiązania, o tyle lean polega na zadawaniu pytań. Odpowiedzi na nie – różne w poszczególnych przedsiębiorstwach – mogą być krokami na drodze do wyeliminowania marnotrawstwa.
 
Lean Management jest koncepcją bardzo praktyczną, ponieważ proces logiczny będący motorem działania jest taki sam w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od branży, specyfiki działania, czasu obecności na rynku czy formy organizacyjnej. Lean, czyli odchudzanie, następuje na każdej warstwie, na której wykryte zostaną niedoskonałości, natomiast ich zdefiniowanie jest subiektywne, dlatego Lean management cechuje się tak dużą elastycznością.
 
Na początku należy zadać sobie pytanie o wartość produktu z punktu widzenia klienta. Oznacza to konieczność określenia, jakie cechy i w jakim stopniu definiują produkt w konkretnym otoczeniu, a więc jaki jest sposób wyróżnienia produktu na tle konkurencji i która z cech jest decydująca w procesie zakupowym prowadzonym przez klienta. Te kluczowe cechy są swoistymi drogowskazami odchudzania: pokazują, czego nie wolno naruszyć, aby produkt nie utracił swojej wartości.
 
Po drugie, należy zdefiniować sposób powstawania wartości. To tak naprawdę nieco inne spojrzenie na proces produkcji, które musi obejmować wszystkie, szczegółowo rozpisane stadia i etapy. Jeśli więc pojawiają się trzy kontrole jakości, notuje się wszystkie trzy, jeśli łańcuch dostaw jest długi, to się go opisuje. Należy później wyeliminować te etapy, które nie dodają wartości (skoro można przeprowadzić jedną dokładną kontrolę jakości, po co prowadzić aż trzy, a proces dostaw można uprościć, eliminując pośredników).
 
Po takim „wycinaniu” etapów produkcji, mogą pojawić się istotne luki albo potrzeba ponownej aranżacji całego procesu. Ustalenie kolejności stadiów produkcji jest ważne, ponieważ pozwala jeszcze bardziej ograniczyć marnotrawstwo (może da się inaczej rozmieścić linię produkcyjną albo trzeba będzie przemieścić któryś z etapów na linii – należy to zrobić, uważając jednak, aby nie zmienić wartości produktu na niekorzyść).

Teoretycznie w tym momencie odchudzanie jest zakończone i byłoby tak, gdyby środowisko gospodarcze było stabilne. Procesy Lean managementu należy jednak przeprowadzać regularnie. Warto od razu powtórzyć cały przebieg, aby zweryfikować nowy stan, ulepszając go w razie potrzeby, a z pewnością należy przeprowadzić odchudzanie po większych zmianach rynkowych (w zależności od branży będzie to okres nawet od kilku tygodni do kilku lat).

Celem wdrożenia Lean Managementu jest doprowadzenie do produkcji dóbr o idealnej wartości bez żadnych strat. Jest to oczywiście model idealny, który w praktyce z różnych względów może być nierealny, jednak praktycznie każdy proces produkcyjny można usprawnić, powodując, że straty staną się widocznie mniejsze. Rzecz jasna wdrożenie niektórych zmian może wymagać nakładów finansowych, natomiast Lean Management w osobliwy sposób najmniej zajmuje się marnotrawstwem środków, które nie biorą bezpośredniego udziału w wytwarzaniu produktów – to koncepcja ściśle skupiona na procesie produkcji i pozwalająca optymalizować tylko i wyłącznie te zagadnienia, które w sposób bezpośredni lub pośredni, ale niezbyt odległy, są z produkcją związane. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, w której Lean Management będzie wykorzystany do optymalizacji innych obszarów działalności firmy, a więc na przykład księgowości – w takim przykładzie „produktem” będą dokumenty finansowe, a „procesem produkcyjnym” wszystko to, co odbywa się na biurkach księgowych, choć, zgodnie z podstawowym prawem Lean Managementu, księgowość, jako niezwiązaną bezpośrednio z produktem, można z powodzeniem oddelegować na zewnątrz organizacj.
Niniejszy artykuł stanowi jedynie fragment szerokiego zagadnienia jakim jest Lean Management. Jeśli chcecie Państwo poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu, zachęcamy do udziału w naszym szkoleniu: http://szkolenia-sgp.pl/szkolenia/jakosc/lean-management
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]