Istota transportu lotniczego i elementy jego infrastruktury cz.2

Istota transportu lotniczego i elementy jego infrastruktury cz.2

Jednym z elementów należących do infrastruktury punktowej, a zarazem najważniejszym punktem odpowiadającym za obsługę pasażerów jest terminal. Terminal pasażerski to budynek stanowiący oddzieloną część portu lotniczego, w której głównie obsługiwany jest ruch pasażerski i świadczone są usługi na rzecz pasażerów.

 
 Elementy infrastruktury portu lotniczego Katowice- Pyrzowice wpływające na poziom obsługi pasażerów - cz.2
Jednym z elementów należących do infrastruktury punktowej, a zarazem najważniejszym punktem odpowiadającym za obsługę pasażerów jest terminal. Terminal pasażerski to budynek stanowiący oddzieloną część portu lotniczego, w której głównie obsługiwany jest ruch pasażerski i świadczone są usługi na rzecz pasażerów.
Opisując infrastrukturę portu lotniczego Katowice Pyrzowice, która wpływa bezpośrednio na ilość obsługiwanych pasażerów, a co za tym idzie na poziom tej obsługi, należy opisać terminale pasażerskie- terminal A oraz terminal B, które są oddzielone od terminala cargo. Lotnisko Katowice Airport jest portem międzynarodowym, a zarazem najwyżej położonym portem lotniczym w Polsce. Charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami atmosferycznymi, a co za tym idzie najmniejszą spośród innych lotnisk w Polsce liczbą dni uniemożliwiających lądowanie. Port lotniczy Katowice Airport obsługuje największy, a zarazem najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Europie. W promieniu 100 kilometrów od lotniska zamieszkuje około 11 milionów ludzi, co powoduje że port lotniczy Katowice Airport obsługuje większy rejon, niż wiele innych portów lotniczych w Europie. Pierwszy terminal pasażerki udostępniono w roku 1969 na 11- hektarowej działce. Drugi, nowoczesny terminal pasażerski oddano do użytki w lipcu 2007 roku. Obecnie trwa budowa trzeciego terminala. Łączna powierzchnia obu funkcjonujących terminali pasażerskich to 21300 m2powierzchni, natomiast przepustowość wynosi 3,6 milionów pasażerów rocznie.[1] Rysunek 1 przedstawia obszar, jaki obejmuje port lotniczy Katowice Airport.
 Rysunek 1. Obszar funkcjonowania portu lotniczego Katowice Airport


Źródło: https://www.katowice-airport.com [odczyt: 19.02.2015

Każdy z terminali podzielny jest na strefę ogólnodostępną oraz strefę odlotów. Terminal A posiada w sumie 5 punktów gastronomicznych- kawiarnie i bary oraz 8 punktów handlowo- usługowych, do których zaliczamy kioski, sklepy, czy kantor. Jeżeli chodzi o Terminal B, posiada on w sumie 6 punktów gastronomicznych oraz 11 punktów handlowo- usługowych, do których obok kiosków należy apteka, perfumeria, sklep wolnocłowy, czy bank. Jak wyraźnie widać, nowoczesny Terminal B posiada punkty obsługi klienta, dostosowane do nieograniczonych potrzeb klientów. Punktów tych na terenie Terminala B jest znacznie więcej, niż na terenie Terminala A. Na pierwszym piętrze Terminala B znajduje się również strefa przeznaczona dla najmłodszych pasażerów- Strefa Malucha. Korzystać z niej mogą dzieci powyżej trzeciego roku życia. Obok strefy znajduje się pokój opieki nad dzieckiem.[2]
Z powyższego opisu wynika, że Terminal B jest bardzo ważną częścią portu lotniczego Katowice Airport i stanowi jego większą część. Jest to nowoczesna jednostka przystosowana do przyjęcia ogromnej liczby pasażerów. Obecność nowego Terminala B wypływa na jakość obsługi oraz ilość obsługiwanych pasażerów. Rok 2007 był dla portu lotniczego bardzo ważnym historycznym momentem, który spowodował ogromny postęp w rozwoju całego lotniska. Jest to również początek obsługi nowych połączeń lotniczych i podpisania nowych umów z liniami lotniczymi. Otwarcie nowego terminala, czyli rozbudowa portu lotniczego ma wpływ na przepustowość lotniska.
Zdaniem Ł. Olipry,  niedostateczne zwiększanie przepustowości portu lotniczego skutkuje spadkiem PKB na poziomie krajowym oraz regionalnym o ok. 2,5–3%, biorąc pod uwagę wszystkie wpływy. W związku z tym należy zaznaczyć istotność przeprowadzonych inwestycji w zwiększaniu przepustowości lotnisk dostosowaniu rozbudowanej infrastruktury do potrzeb rynku. Niewystarczająca przepustowość obniża wpływ ekonomiczny transportu lotniczego na gospodarkę regionu i jego atrakcyjność. Zatem pozytywny wpływu transportu lotniczego na region, w którym port lotniczy się znajduje jest uwarunkowane przepustowością infrastruktury lotniczej.[3]
 
 Paula Koch

 
 
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]