Istota transportu lotniczego i elementy jego infrastruktury cz.3

Istota transportu lotniczego i elementy jego infrastruktury cz.3

 Rozbudowa portu lotniczego wiąże sie nie tylko z obowiązkiem poniesienia ogromnych kosztów, ale również z większym przepływem pasażerów, a co za tym idzie z większymi przychodami portów lotniczych. Pasażerowie, czyli klienci płacą zarówno za bilet lotniczy, jak i za usługi, z których chcą skorzystać czekając na lot. Większa liczba pasażerów to również nowe umowy portów lotniczych z liniami lotniczymi i nowe międzymiastowe połączenia lotnicze. Liczba pasażerów jako skutek zmian infrastruktury transportu lotniczego – cz. 3 
 
Opisując liczbę pasażerów lotniska Katowice Airport należy wspomnieć o punkcie historycznym lotniska, a mianowicie o powstaniu nowego, nowoczesnego terminala pasażerskiego B. Powstał on w lipcu 2007 roku. Otwarcie strefy ogólnodostępnej oraz strefy przylotów miało miejsce 9 lipca 2007 roku, natomiast strefa odlotów została otwarta 30 lipca 2007 roku.[1] Poniżej przedstawiono trzy tabele pokazujące liczbę pasażerów portu lotniczego Katowice Airport w latach 1996- 2014. 
 
 
Tabela 1. Liczba pasażerów portu lotniczego Katowice Airport w latach 1996- 2003
 

Rok

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

L. pasażerów

68 203

101 054

150 724

170 230

168 126

180 015

202 267

257 991


Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/statystyki-roczne [odczyt: 20.02.2015]
 
Tabela 2. Liczba pasażerów portu lotniczego Katowice Airport w latach 2004- 2010

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

L. pasażerów

622 612

1 092 385

1 458 411

1 995 914

2 426 942

2364 613

2 403 253

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/statystyki-roczne [odczyt: 20.02.2015]
 
Tabela 3. Liczba pasażerów portu lotniczego Katowice Airport w latach 2011- 2014
 

Rok

2011

2012

2013

2014

L. pasażerów

2 544 124

2 550 848

2 544 198

2 695 732

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/statystyki-roczne [odczyt: 20.02.2015]
 
Na podstawie powyższych tabel sporządzono rysunek 2.
 
Rysunek 2. Liczba pasażerów portu lotniczego Katowice Airport w latach 1996- 2014


 
Źródło: Opracowanie na podstawie: http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/statystyki-roczne [odczyt: 19.02.2015]
 
Analizując dane z lat 1996- 2014 można zauważyć, że nastąpił nagły wzrost liczby pasażerów portu lotniczego. W latach 1996- 2006 liczba pasażerów w sumie wyniosła 4 472 018, natomiast od roku 2007 do roku 2014 łączna liczba pasażerów wyniosła już 19 002 941. Wyraźnie widać tutaj ogromny wzrost liczby pasażerów o ponad 4 razy. Łatwo zatem obliczyć, że w latach 1996- 2014 nastąpił wzrost liczby pasażerów w porcie lotniczym Katowice Airport o ponad 3186%. Tak drastyczny wzrost nastąpił po roku 2007, w którym to właśnie oddano do użytku Terminal pasażerki B. 
Na podstawie dokonanej analizy można stwierdzić, że wzrost liczy pasażerów ma związek z przebudową infrastruktury portu lotniczego Katowice Airport, ponieważ to właśnie po roku 2007, w którym oddano do użytku nowy terminal pasażerski  liczba pasażerów przekroczyła 2 miliony. 
Opisując relację, pomiędzy rozbudową infrastruktury portu lotniczego, a wzrastającą liczbą pasażerów warto zwrócić uwagę na dodatkowe czynniki, które sprzyjają zwiększającej się liczbie przepływów pasażerów. Na przepływ pasażerów w portach lotniczych mogą mieć wpływ następujące czynniki:
-warunki atmosferyczne,
-pora roku, związana z okresem świąt lub urlopów,
-dostępność bezpośrednich połączeń międzymiastowych,
-ceny biletów lotniczych,
-ceny innych środków transportu.
Dlatego też warto przeanalizować zmiany zachodzące w liczbie pasażerów w ruchu regularnym oraz czarterowym.
Poniżej, w tabeli 4 ukazano analizę liczby pasażerów w ruchu regularnym w porcie lotniczym Katowice Airport.
 
Tabela 4. Liczba pasażerów portu lotniczego Katowice Airport w ruchu regularnym w latach 2013-2014
 

Miesiąc

2013 rok

2014 rok

Zmiana w %

1

121912

118348

-2,92%

2

105972

107859

1,78%

3

122066

123744

1,37%

4

152305

138378

-9,14%

5

166892

153343

-8,12%

6

166689

157693

-5,40%

7

176023

166120

-5,63%

8

176812

161798

-8,49%

9

163162

152004

-6,84%

10

154901

149120

-3.73%

11

125935

122246

-2,93%

12

126978

126404

-0,45%

Razem

1759647

1677057

-4,69%

Źródło: Opracowanie na podstawie http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/statystyki-roczne [odczyt: 21.02.2015]
                                                                                      
Na podstawie powyższej tabeli można wysunąć wniosek, że liczba pasażerów w roku 2014 w ruchu regularnym porównaniu do roku 2013 sukcesywnie spada.
Może być to spowodowane coraz mniejszym zainteresowaniem połączeniami międzymiastowymi nieczarterowych linii lotniczych oraz cenami biletów.
W tabeli 5 przedstawiono liczbę pasażerów w ruchu czarterowym w latach 2013- 2014.
 
Tab. 5. Liczba pasażerów portu lotniczego Katowice Airport w ruchu czarterowym w latach 2013-2014
 

Miesiąc

2013 rok

2014 rok

Zmiana w %

1

14553

17614

21,03%

2

21147

19760

-6,56%

3

21353

20553

-3,75%

4

23240

27938

20,22%

5

58162

71328

22,64%

6

114789

152519

32,87%

7

148343

199100

34,22%

8

150521

204920

36,14%

9

120285

168744

40,29%

10

52809

60050

13,71%

11

20329

26528

30,49%

12

13112

16773

27,92%

Razem

789643

882476

11,76%

Źródło: Opracowanie na podstawie http://www.katowice-airport.com/pl/lotnisko/statystyki-roczne [odczyt: 21.02.2015]
 
Na podstawie powyższej tabeli 4 widać wyraźnie, że nastąpił ogromny wzrost liczby pasażerów korzystających z linii czarterowych w roku 2014 w porównaniu do roku 2013 o 11,76%.  Może być to spowodowane gównie wzrostem zainteresowania pasażerów wycieczkami. Spory wzrost liczby pasażerów następuje od kwietnia do sierpnia, czyli w miesiącach ciepłych, wakacyjnych. Dlatego też można dojść do wniosku, że warunki atmosferyczne mają wpływ na liczbę pasażerów korzystających z usług portu lotniczego Katowice Airport. 

Literatura
1.Liberadzki B., Mindur L., Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wyd. Instytutu Eksploatacji, Radom 2007.
2.Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie. Tom I Środki transportu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
3.Marszałkiewicz J., Transport lotniczy jako element logistyki, [w:] Logistyka 2014, nr 6.
4.Olipra Ł., Inwestycjee infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospodarczego miast i regionów, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA OECONOMICA 246, Łódź 2010.
5.Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A., Transport i spedycja. Wydanie II,Wyd. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008.
6.Urbańska J., Klient a dystrybucja- relacje i implikacje, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
7.Wojewódzka- Król K., Rozwój infrastruktury transportu w Polsce po wstąpieniu do UE, [w:] Logistyka 2015, nr 1.
8.Wojewódzka-Król K,  Rydzykowski W., Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, PWN, Warszawa 2010.
9.www.katowice-airport.com.pl 
10.www.mir.gov.pl 
                                                     
 
 
     Paula Koch
 
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]