Mobbing - zagrożenie niewyimaginowane

Mobbing - zagrożenie niewyimaginowane

Mobbing jest problemem, o którym ostatnio mówi się dużo i głośno, ale niestety często bez zrozumienia podstawowych jego wyznaczników. Zacząć wypada od prostej, podstawowej, szerokiej definicji: mobbingiem nazywa się wszystkie działania mające na celu wyniszczenie psychiczne ofiary lub prowadzące do niego mimowolnie. Bardzo ważna jest ta druga część, ponieważ ona pozwala potraktować jako mobbing również działania nieetyczne, które nie są prowadzone bezpośrednio w celu wyrządzenia komuś krzywdy, ale jednak do niej prowadzą.

Uczucia łatwo jest zniszczyć

Każdy człowiek jest skomplikowaną mozaiką uczuć utrzymywaną we względnej równowadze. Jej zachwianie powoduje niepokój, poczucie zagrożenia, strach, problemy mentalne, a nawet choroby psychiczne o poważnych następstwach. Z tego powodu mobbing jest zjawiskiem tak bardzo niepokojącym – zadaje bardzo głębokie i trudne do zaleczenia rany psychiczne. Mobbing jest najczęściej przedłużającym się aktem poniżenia, zastraszania lub wzbudzania poczucia winy. Te trzy stany są wyjątkowo destruktywne, a doprowadzić do nich można nie tylko celowym działaniem nastawionym na wyniszczenie, ale także niecelowo i niebezpośrednio, np. poprzez wywieranie nacisku w celu zwiększenia wydajności pracy. Mobbing jest bowiem często tylko innym określeniem bezdusznego zapatrzenia w wyniki finansowe firmy.

Ofiary mobbingu

Media chętnie nagłaśniają przypadki mobbingu i w każdej takiej relacji obowiązkowo musi znaleźć się wypowiedź jednego ze współpracowników ofiary, który skarży się na przełożonych. Koniecznie należy zdać sobie sprawę z tego, że mobbing jest możliwy tylko za aprobatą albo przynajmniej przy obojętności grupy. Do częstych należy sytuacja, w której grupa przyłącza się do działań wyniszczających, co jest zgodne z mechanizmami prymitywnej biologii, ale niezgodne z zasadami współżycia społecznego. To doskonale znany przypadek „kozła ofiarnego” – osoby, która, choć jej wina jest równa winie innych członków grupy, zostaje „oddelegowana”, aby przyjąć większy ciężar konsekwencji. Jeśli sytuacja taka powtarza się, można mówić o regularnym mobbingu.

Konsekwencje dla firmy

O mobbingu zwykle słyszy się wtedy, kiedy jakaś firma nagle przeprowadza redukcję zatrudnienia albo ogranicza działalność. To doskonale dokumentuje charakter tego zjawiska – tak długo, jak członkowie grupy odnoszą jakiekolwiek korzyści z udziału w procederze, tak długo pozostaje on nienagłośniony, jednak kiedy przestają być pracownikami, odnoszą korzyści z ujawnienia nieprawidłowości. Sam fakt jest już dowodem na niezbyt korzystną atmosferę w miejscu pracy – strach przed konsekwencjami za ujawnienie nieprawidłowości jest doskonałym dowodem na mobbing, choć oczywiście może mieć też inne źródła.
Opinia o firmie spada natychmiast po każdym naświetlonym przypadku mobbingu, ponieważ zjawisko to jest medialnie nieakceptowalne. Co do akceptowalności społecznej, sytuacja nie jest do końca jasna – zwykle w relacjach medialnych wszyscy stają po stronie ofiary, ale w sytuacjach codziennych każdy woli opowiedzieć się po stronie zwycięzcy, a że wskazuje to na osobę przełożonego, bo aby uprawiać mobbing, trzeba mieć władzę, w grę wchodzą bardziej złożone zachowania.

Walka z mobbingiem

Mobbing nie tylko może dosłownie zabić pracowników albo przynajmniej wyniszczyć ich psychicznie. Jest to również zjawisko wpływające destrukcyjnie na sytuacje całej firmy i wszystkich pracowników z osobna. Walka z mobbingiem jest jednak trudna, bo wiele ofiar boi się mówić, a zresztą nie ma w tym niczego przyjemnego. Inicjatywa musi wyjść od silnej, wspierającej grupy, a to możliwe jest tylko w firmach  o najwyżej kulturze korporacyjnej. Zwalczenie mobbingu zapewne nigdy nie będzie możliwe w pełni, trzeba mieć jednak świadomość, że walka ta toczy się nie tylko o skuteczność działania firmy, a więc leży w interesie managementu, ale także w interesie każdego pracownika, zatem każdy powinien mieć swój udział w zwalczaniu tego niepokojącego zjawiska.

Niniejszy artykuł stanowi jedynie fragment obszernego zagadnienia, jakim jest mobbing - zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu -
http://szkolenia-sgp.pl/szkolenia/prawo/przeciwdzialanie-mobbingowi-i-dyskryminacji

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]