Szkolenia zamknięte - jak wykorzystać ich potencjał?

Szkolenia zamknięte - jak wykorzystać ich potencjał?

W każdej branży jest tak, że niektóre firmy wyznaczają trendy, a inne mogą najwyżej je realizować. Nie ma w tym niczego złego – o ile jednak każdy odnajduje się we własnej niszy. Są też takie branże, w których firma musi się odnaleźć, choć w nich nie działa, na przykład będzie to zarządzanie czasem, zarządzanie personelem czy wykorzystywanie potencjału komunikacyjnego oprogramowania internetowego. Ponieważ zaś są to dziedziny wąskie i specjalistyczne, konieczne są szkolenia.
 
 
Wszystko zaczyna się od szkoleń otwartych
Najczęściej to bowiem właśnie szkolenia otwarte stanowią przyczynę do dalszego rozwoju. W trakcie takich to szkoleń kadra menedżerska zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności. Plusem takich szkoleń jest wprowadzenie w temat, przekazanie pewnych wskazówek             o charakterze ogólnym, uświadomienie możliwości działania oraz nakreślenie kilku typowych scenariuszy. To wszystko stanowi warsztat podstawowy, ale najczęściej zupełnie niewystarczający. Stąd też pojawia się potrzeba organizacji szkoleń zamkniętych. Te różnią się od otwartych nie tyle samym zakresem tematycznym, ile szczegółowością, ponieważ są ukierunkowane na specyfikę konkretnej firmy.

Poszukiwanie szkoleń zamkniętych
Lista organizatorów szkoleń zamkniętych zwykle nie jest przesadnie długa – to kilka, kilkanaście firm, które dobrze znają swoją branżę, mają ludzi, sprzęt i warunki potrzebne do tego, aby szkolić kadrę innych podmiotów. Poszukiwania zaczynają się więc od wysłania pytania o możliwości poszczególnych firm szkoleniowych: jakie szkolenia są w stanie zorganizować w określonym zakresie tematycznym, w jaki sposób je przeprowadzają, jaki jest zakres tematyczny, czasowy i ile osób może wziąć udział w takim szkoleniu. Dużą rolę odgrywa oczywiście także cena szkolenia, choć tę ocenia się dopiero w kontekście potencjalnej wartości samego szkolenia, a nie jako samodzielną wartość.

Przygotowanie szkolenia
Po wyborze firmy szkoleniowej piłka jest po jej stronie boiska. Wstępna oferta jest bowiem z konieczności dość ogólnikowa, natomiast opracowanie programu szkolenia najczęściej wymaga poznania specyfiki branży, dla której jest ono przygotowane, a także indywidualnych potrzeb osób, które mają wziąć udział w szkoleniu. Trenerzy i mentorzy muszą więc przeprowadzić kilka rozmów, wykonać dokładny research, a dopiero na tej podstawie przygotować szczegółowy opis zamkniętego szkolenia, które będzie ze wszech miar odpowiadało potrzebom klienta.
Tutaj pojawiają się też konkrety dotyczące efektów szkolenia: należy ustalić, co konkretnie ma zmienić się dzięki udziale w nim, jakie decyzje mają zapadać, kto ma je podejmować. Szkolenia nie prowadzi się bowiem tylko po to, aby inwestować w kadrę. O wiele ważniejsze jest to, że każde szkolenie zamknięte ma być przyczynkiem do wprowadzenia określonych zmian w firmie.

Jak prowadzi się szkolenia zamknięte
Szkolenia zamknięte są z konieczności kursami intensywnymi. To oznacza, że w trakcie spotkań przekazywana jest olbrzymia ilość informacji, wiedzy i umiejętności. To oczywiście wymaga czasem określonych warunków technicznych, zależnie od tematyki szkolenia, ale przede wszystkim wymaga chęci współpracy nie tylko po stronie trenerów, ale też menedżerów, którzy zostali na szkolenie zaproszeni. Specyfiką szkoleń zamkniętych jest bowiem to, że realizowane są one z myślą o konkretnej firmie mającej określone problemy. Na takie szkolenie wysyła się ludzi, którzy z racji pełnionych funkcji czy zajmowanych stanowisk stają się odpowiedzialni za rozwiązywanie tych kłopotów, w związku z czym w czasie szkolenie inicjatywa powinna znajdować się po ich stronie, nie trenera. Wiele szkoleń zamkniętych składa się w większości z sesji pytań i odpowiedzi – zakłada się bowiem, że pewną podstawową wiedzę wszyscy uczestnicy szkolenia już mają, a od trenerów mają poznać sposoby rozwiązywania problemów, które są na tyle specyficzne, że ogólna wiedza nie jest już wystarczająca do uporania się z nimi.

Najlepsza recepta na sukces?
Szkolenia zamknięte są dość powszechnie uznawane za najskuteczniejszą formę przekazywania specjalistycznej wiedzy dostosowanej do potrzeb ściśle zdefiniowanej grupy słuchaczy. Na pewno jest to jeden z najlepszych sposobów, ponieważ realizuje kilka ważnych przesłanek sprawnego procesu uczenia: wykwalifikowana kadrę, aktywnych słuchaczy oraz bardzo specyficzną wiedzę. Można więc powiedzieć, że niemal na pewno jest to sposób doskonalenia nie tylko ludzi, ale i całej firmy, które ma największe znaczenie dla całej organizacji.


 
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]