ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

CQI – 23

CQI – 23 – Ocena Systemu Formowania Tworzyw Sztucznych

CQI – 23 (Molding System Assessment) to inaczej audyt procesów formowania tworzyw sztucznych. Norma CQI – 23 może być używana jako potwierdzenie spełnienia wymagań Klientów wewnętrznych oraz jako łącznik pomiędzy organizacją a dostawcą. Została opracowana przez organizację AIAG w oparciu o wymagania Klientów OEM.

Norma ISO TS 16949:2009 odnosi się również do obowiązku audytowania procesów specjalnych. Celem oceny systemu przetwórstwa tworzyw (MSA) jest:

✔opracowanie systemu zarządzania  formowaniem przy założeniu ciągłego doskonalenia

✔nacisk na zapobieganie defektom oraz redukcję odchyleń i odpadów w łańcuchu dostaw

Ocena jakości procesów w zakresie wymagań zawartych w specyfikacji CQI-23 obejmuje procesy formowania tworzyw, jak i powiązane z nią działania w łańcuchu dostaw. Wymagania określone w CQI-23 mogą być wykorzystane przez wszystkie organizacje wykonujące operacje formowania, niezależnie od rodzaju produktu, jak i wielkości produkcji. Norma CQI-23 obejmuje 8 obszarów wytycznych i zaleceń zróżnicowanych rodzajem formowania/przetwórstwa tworzyw:

  • Tabela A: Formowanie wtryskowe
  • Tabela B: Rozdmuch
  • Tabela C: Formowanie próżniowe
  • Tabela D: Formowanie tłoczne (żywice termoutwardzalne)
  • Tabela E: Formowanie przetłoczne
  • Tabela F: Wytłaczanie
  • Tabela G: Wyposażenie do kontroli i badań
  • Tabela H: Kontrola i badania części

CEL SZKOLENIA

Zaznajomienie uczestników szkolenia z procesem poprawnej oceny/ audytowania procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych zgodnie z wymaganiami AIAG CQI-23.

KORZYŚCI:

✔poszerzenie wiedzy w zakresie oczekiwań Klientów oraz wymagań AIAG w procesie komunikacji między Klientem a dostawcą

✔przedstawienie sposobu wdrażania wymagań w systemach zarządzania organizacją

✔poznanie procesu audytowania procesu produkcji  tworzyw sztucznych

✔poznanie zasad przygotowywania dokumentacji produktu i procesu zgodnie z wymaganiami AIA

GRUPA DOCELOWA:

✔Technolodzy

✔Inżynierowie jakości

✔Nadzorujący proces formowania tworzyw

✔Kierownicy Działów Jakości/ Pełnomocnicy SZJ

✔Managerzy odpowiedzialni za działania

✔Właściciele procesów

✔Liderzy projektów

✔Inżynierowie odpowiedzialni za kontakt z Klientem i pracę z dostawcą

✔Pracownicy odpowiedzialni za bezpośrednią komunikację z Klientem