ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

FORMEL Q

FORMEL Q – Wymagania Specyficzne (CSR) dla Volkswagen

Formel Q – Porozumienie o zarządzaniu jakością, zawarte pomiędzy spółkami koncernu VOLKSWAGEN a jego dostawcami. Dokument Formel Q-konkret zawiera ustalone umownie wytyczne spółek koncernu VOLKSWAGEN, mające na celu zapewnienie najwyższej jakości części i procesów w łańcuchu zaopatrzenia i dostaw.

CEL SZKOLENIA

Poznanie wymagań specyficznych VW, obowiązujących dostawców przemysłu motoryzacyjnego oraz oczekiwań w zakresie procesu komunikacji między klientem a dostawcą.

ADRESACI SZKOLENIA:

✔wszyscy pracownicy branży motoryzacyjnej, związanych z dostarczaniem swoich wyrobów dla Grupy VW

✔kierownicy Działów Jakości

✔pełnomocnicy SZJ

✔inżynierowie jakości odpowiedzialnych za nadzór oraz wdrożenie specyficznych wymagań Grupy VW

✔właściciele procesów / Managerów

CEL SZKOLENIA:

✔zaznajomienie uczestników ze standardami kooperacji z Klientem z grupy VW oraz przedstawienie jego wymagań, zgodnych z katalogiem zawartym w podręczniku dostawców Volkswagen Group, jakim jest Formel Q-Konkret

✔przedstawienie katalogu  elementów niezbędnych  do realizacji wymagań – od zapytania ofertowego do produkcji seryjnej

✔prezentacja metodologii PEP uruchomienia nowego projektu w powiązaniu z wymaganiami VDA2

✔prezentacja zasad zarządzania częściami bezpieczeństwa (D/TLD-parts)

✔zrozumienie specjalnych wymagań VW w zakresie oceny procesu produkcyjnego

✔przedstawienie filozofii VW w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe

✔przedstawienie mechanizmu eskalacji

KORZYŚCI:

✔umiejętność nadzorowania uruchomienia nowych części wg Formel Q Integral – Qualification program New Parts (QPN)

✔znajomość kryteriów oceny spełnienia jakościowych wymagań technicznych QTR na etapie składania oferty do Klienta

✔znajomość motywacji Klienta przy ocenie jakościowych aspektów współpracy

✔umiejętność wyznaczania poziomu ryzyka dojrzałości wyrobu w projekcie

✔umiejętność zastosowania narzędzi do oceny procesu produkcyjnego SL / VA z wykorzystaniem specyficznych wymagań klienta – CSR

✔znajomość sposobu reakcji Klienta na bieżące problemy przy wykorzystaniu oceny TRL / UL

✔umiejętność oceny ryzyka i zaplanowanie schematu postępowania w sytuacji, kiedy w produkcie występują cechy bezpieczeństwa D/TLD