ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

APQP + PPAP

APQP Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów i Proces Zatwierdzania Części Do Produkcji Seryjnej

APQP (Advanced Product Quality Planning) to plan działania prowadzący do najwyższej jakości wyrobu, a tym samym do satysfakcji Klienta.

Celem planowania jakości wyrobu jest ułatwienie komunikacji z każdym uczestnikiem projektu. Takie działanie ma na celu zapewnienie o kompletności i terminowości wszystkich etapów.

Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania APQP:

✔Zabezpieczenie zasobów niezbędnych do zaspokojenia oczekiwań Klienta

✔Promocja wczesnej identyfikacji wymaganych zmian

✔Unikanie zmian w ostatniej chwili

✔Dostarczenie produktu jakościowo zgodnego w określonym czasie i przy poniesieniu możliwie najmniejszych kosztów

PPAP (Production Part Approval Process) – celem jest dostarczenie dowodów na to, że organizacja zrozumiała prawidłowo wszelkie dane:

✔projektu technologicznego Klienta

✔wymagania specyfikacji

PPAP potwierdza także, że proces produkcji posiada potencjał do produkcji wyrobu stale spełniającego wymagania (proces ten odnosi się do  bieżącej produkcji przy ustalonej jej ilości).

Proces Zatwierdzania Części do Produkcji (PPAP) definiuje wejściowe wymagania dla zatwierdzenia części produkcyjnej, włącznie z produkcją i materiałami masowymi.

PPAP musi być stosowany wobec zakładów organizacji wewnętrznych i zewnętrznych dostarczających części produkcyjne, części zamienne, materiały produkcyjne lub materiały masowe.

Szkolenie z zakresu PPAP pozwoli:

✔poznać definicję PPAP

✔zrozumieć proces PPAP z punktu widzenia

✔Klienta

✔podejścia procesowego

✔poznać elementy niezbędne by uzyskać zatwierdzenie Klienta

PRZEDMIOT SZKOLENIA

✔Zarządzanie wdrożeniami wyrobów do produkcji wielkoseryjnej wg metodologii APQP

✔Zarządzanie relacjami Klient – Dostawcy wg wymagań podręcznika PPAP, który stosuje się w całym łańcuchu dostaw dla branży motoryzacyjnej.

✔Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika APQP (Advanced Product Quality Planning).

✔Analiza i identyfikacja specyficznych wymagań Klientów branży motoryzacyjnej (CSR – Customer Specific Requirements).

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie zostało zaprojektowane dla:

✔Kierowników projektów

✔Przedstawicieli Klientów

✔Pełnomocników Zarządu ds. Jakości

✔Kierowników działów – właścicieli procesów związanych z wdrożeniami nowych wyrobów

✔do produkcji seryjnej

✔Konstruktorów i technologów

✔Pracowników działu jakości

✔Audytorów wewnętrznych i audytorów dostawców (pierwszej i drugiej strony)

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

✔sprawnego zarządzania projektami według metodyki APQP

✔poznania wymaganych technik i narzędzi

✔właściwej identyfikacji potrzeb i wymagań Klienta przy wdrażaniu nowych projektów

✔poznania zasad kreowania wymagań dla dostawców – zarówno materiałów jak i usług

– zgodnie z zasadami APQP oraz zatwierdzania PPAP

✔sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez Klienta – PPAP

✔przygotowania do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich w branży motoryzacyjnej