ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

APQP

APQP – Zaawansowane Planowanie Jakości Wyrobów

APQP (Advanced Product Quality Planning) odgrywa kluczową rolę w procesach zarządzania organizacją. Przedstawione w podręczniku AIAG wytyczne mają na celu:

✔zaprojektowanie planu jakości w sposób umożliwiający wsparcie rozwoju wyrobu i usługi

✔usatysfakcjonowanie Klienta poprzez minimalizację ryzyka błędów i kosztów, wynikających ze złej jakości wdrażania nowych wyrobów z wykorzystaniem sprawdzonych standardów.

Korzyściami ze stosowania wytycznych podręcznika APQP są m.in.:

✔redukcja złożoności planowania jakości dla klientów i dostawców

✔usprawnienie procesu komunikacji pomiędzy klientem a dostawcą

Uczestnictwo w szkoleniu pozwala:

✔zrozumieć wymagania APQP w powiązaniu z wymaganiami IATF 16949

✔poznać wszystkie elementy związane z zarządzaniem projektami w przemyśle motoryzacyjnym

✔zrozumieć potrzeby stworzenia standardu zarządzania projektem w organizacji

✔poznać korzyści wynikające z zaawansowanego planowania jakości produktu

✔docenić ważność trylogii APQP

✔nabyć umiejętność zarządzania dokumentacją

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za proces projektowania wyrobu i całego procesu oraz osób biorących udział w tym procesie (grupa projektowa)

Jeżeli jakość wyrobów jest dla Ciebie kluczowa, dołącz do nas już dziś!