ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

PPAP

PPAP – Proces zatwierdzania części do produkcji

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania w organizacji zasad zatwierdzania części do produkcji.

PPAP (Production Part ApprovalProcess) to ostatni krok przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Na tym etapie udowadniamy Klientowi, iż możemy spełnić jego wymagania pod kątem ilościowym, jakościowym oraz logistycznym.

Procedury PPAP mogą mieć różny przebieg (w zależności od wymagań Klienta, do którego dostarczany jest wyrób), dlatego należy zapoznać się z tzw. specyficznymi wymaganiami Klienta. Wymagania te precyzują zasady według których należy później działać.

Rozpoczęcie produkcji bez ostatecznie zatwierdzonego PPAP-u może spowodować poważne konsekwencje, których koszty ponosi zwykle dostawca! W celu uniknięcia takich sytuacji, warto doprecyzować zasady współpracy z Klientem np. za pomocą tzw. umów QAA (Quality Assurance Agreement).

Celem procesu zatwierdzania części do produkcji jest określenie czy:

✔wszystkie wymagane przez Klienta dane projektowe oraz dotyczące specyfikacji są prawidłowo zrozumiane przez dostawcę

✔aktualnie funkcjonujące procesy mają potencjał wytwarzać wyroby spełniające wymagania jakościowe przy odpowiedniej wielkości produkcji

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie dedykowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, planistów, pracowników operacyjnych oraz pracowników działów jakości.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Uczestnicy szkolenia nabędą/poszerzą praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

✔zastosowania podejścia PPAP

✔definiowania i spełniania wymagań dla poziomów zatwierdzania

✔metod i narzędzi zatwierdzania części

✔narzędzi statystycznych stosowanych do procesu zatwierdzania części

✔zasad powiadamiania Klienta o zmianach

Wiedza pozyskana w trakcie szkolenia pozwoli na skuteczne wdrożenie PPAP w organizacji – dlatego zapisz się już dziś!