ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania dotyczące sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Głównie skupia się ona na rozpoznaniu potrzeb i spełnieniu wymagań Klienta.

System Zarządzania Jakością jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów/ usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania.

Korzyści wynikające z wdrożenia i stosowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:

✔osiągnięcie spójnej z oczekiwaniami rynku powtarzalnej jakości produktu lub świadczonej usługi

✔sprawny przepływ informacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych

✔lepsza siła przetargowa w stosunkach z dostawcami

✔zwiększenie zysku, wzrost rentowności przedsiębiorstwa

✔zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa

✔zwiększenie możliwości uzyskania kredytu

✔zwiększenie kontroli nad przedsiębiorstwem

✔zwiększenie kontroli nad zatrudnianym personelem na płaszczyźnie unikania błędów zmniejszenie kosztów jakości

✔zmniejszenie niekorzystnych następstw odpowiedzialności za produkt/ usługę

✔eliminacja słabych punktów organizacyjnych

✔zwiększone zaufanie klientów

✔przewaga konkurencyjna na rynku

✔zmniejszenie liczby reklamacji

✔zwiększenie prestiżu i zaufania do firmy

Realizujemy szkolenia:

✔Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

✔Przedstawiciel ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015

✔Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015

✔ISO 9001:2015 dostosowanie działalności organizacji do nowej normy

Jeśli chcesz zyskać przewagę konkurencyjną, zapraszamy na szkolenie!