ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

LFMEA

LFMEA – Analiza Przyczyn i Skutków Wad Procesu Logistycznego

CELE SZKOLENIA:

✔zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów logistycznych we własnej organizacji

✔zdobycie umiejętności dokumentowania funkcjonowania i standaryzacji procesów logistycznych

✔zdobycie umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów

✔umiejętność praktycznego zastosowania analizy FMEA

✔rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

✔zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami dokumentacji dotyczącej procesu

ZAKRES SZKOLENIA

Szkolenie w sposób warsztatowy wdroży uczestników do pełnienia roli Process Owner oraz mapowania, modelowania i doskonalenia procesów logistycznych. Warsztaty związane z prowadzeniem analizy Logistics FMEA (Logistics Failure Mode and Effects Analysis) tj. postaci błędów i ich skutków dla procesów logistycznych, pozwolą na osiągnięcie stosownych kompetencji.

Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów zaciągniętych z organizacji reprezentowanych przez Uczestników – ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach logistycznych Uczestników.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

✔zmniejszenie liczby błędów powstających w procesach logistycznych

✔poprawa efektywności kosztowej i produktywności zasobów dla procesów logistycznych

✔przygotowanie dokumentacji procesów logistycznych i Logistics FMEA dla audytów Klienta