ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Każdy z pracodawców ma obowiązek wyznaczyć ratownika lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest ona odpowiedzialna zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki. Liczba osób, które powinny być odpowiedzialne w tym zakresie zależna jest od stopnia ryzyka występującego w organizacji oraz liczby zatrudnionych.

Niski stopień ryzyka (biura, biblioteki, hotele itp.):

✔poniżej 50 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona

✔od 50 do 100 pracowników – co najmniej 1 ratownik

✔powyżej 100 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 100 zatrudnionych osób

Średni stopień ryzyka (produkcja, montaż, magazyn itp.):

✔poniżej 20 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona

✔od 20 do 100 pracowników – co najmniej 1 ratownik na każde 50 zatrudnionych

✔powyżej 100 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 100 zatrudnionych

Wysoki stopień ryzyka (górnictwo, przemysł ciężki itp.):

✔poniżej 50 pracowników – co najmniej 1 osoba wyznaczona

✔od 5 do 50 pracowników – co najmniej 1 ratownik

✔powyżej 50 pracowników – dodatkowo 1 ratownik na każde 50 zatrudnionych

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracowników jest niezbędna w każdej organizacji. Dlatego już dziś zapraszamy na szkolenie!