ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

QRQC

QRQC – Szybka Reakcja Na Problemy Jakościowe

QRQC – Quick Response Quality Control. Szybka odpowiedź sterowania jakością, rozwiązywanie problemów jakości i analiza przyczyn źródłowych.

CEL SZKOLENIA

Zaznajomienie uczestników szkolenia z metodą rozwiązywania problemów QRQC.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

✔poszerzenie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów

✔zrozumienie, w jaki sposób wdrażać te wymagania w systemach zarządzania organizacji

✔poznanie procesu rozwiązywania problemów w organizacji jako systemu działań korygujących w przedsiębiorstwie, którego podstawowym założeniem jest szybkość reakcji, a także prowadzenie jak najlepszej kontroli nad jakością.