ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

RAPORTY 8D

RAPORTY 8D

Rozwiązywanie problemów jakościowych trudności, z jakimi na co dzień boryka się przedsiębiorstwo, może być w zasięgu Twoich możliwości. Z naszą pomocą to możliwe. Identyfikacja przyczyn zaistniałego zdarzenia, czyli niezgodności, jest niezwykle istotna i stanowi podstawę do dalszego prawidłowego funkcjonowania. Już jedna niezgodność pociąga za sobą kilka kolejnych a w takiej sytuacji łatwo o istotne przeoczenie na różnych etapach świadczenia usług.

Warunkiem koniecznym do skutecznego doskonalenia i podnoszenia jakości usług, jest odkrycie przyczyny źródłowej (inaczej pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Warto zatem zastosować narzędzia, które ułatwią identyfikację przyczyny źródłowej oraz zaprojektowanie skutecznych działań eliminacyjnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodą 8D i jej praktycznym wykorzystaniem w działalności organizacji. Szkolenie pozwoli poznać technikę rozwiązywania problemów.

Przedmiot szkolenia stanowi program metodologii rozwiązywania problemu metodą 8D, przy zastosowaniu narzędzi takich jak: 5WHY, Diagram przyczynowo – skutkowy ISHIKAWA, Burza Mózgów, Diagram Pareto, Diagram korelacji, PDCA, Histogram.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Poznanie uniwersalnych i praktycznych narzędzi, metod jakościowych stosowanych podczas rozwiązywania problemów. Ponadto, dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, że reklamacje są bezcennym źródłem informacji dla organizacji.

Zrozumienie wagi poprawnego zdefiniowania problemu jako wstępu do dalszej jego analizy. Trener przedstawi również zasady zarządzania reklamacjami jako elementem doskonalenia systemu organizacji.

PROFIL UCZESTNIKÓW:

✔Pracownicy/ kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości

✔Osoby odpowiedzialne za jakość dostawców

✔Pracownicy działu reklamacji

✔Osoby zajmujące się analizami jakościowymi

✔Pracownicy laboratoriów pomiarowych