Regulamin Voucher

Regulamin dotyczący realizacji vouchera na usługi szkoleniowe SGP - Training & Consulting
 
1. Voucher upoważnia do zniżki o wartości:
 
  • 100 zł netto na usługę szkoleniową z oferty SGP - Training & Consulting - dotyczy szkoleń otwartych  dostępnych na stronie internetowej www.szkolenia-sgp.pl w zakładce „Szkolenia",
 
  • 200 zł netto, 300zł netto,500 zł netto na usługę szkoleniową z oferty SGP - Training & Consulting - dotyczy szkoleń zamkniętych  dostępnych na stronie internetowej www.szkolenia-sgp.pl w zakładce „Szkolenia".
2. Voucher może być wykorzystany  przez pracowników Firmy wyłonionej w losowaniu podczas konferencji lub po przekazaniu Firmie przez pracownika SGP - Training & Consulting.

3. Wysokość rabatu zostaje uznana po okazaniu oryginału vouchera, poza tym należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej www.szkolenia-sgp.pl) oraz dopełnić wszelkich formalności zgodnie z zasadami realizacji szkoleń.

4. Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać w formie pisemnej na podany numer fax: +48 34 34 41 826 lub mailowo na adres szkolenia@sgp.biz.pl
 
5. Voucher jest ważny do 31.08.2017 r.  Po upływie terminu ważności następuje wygaśniecie wszelkich praw z nim związanych i z tego tytułu nie przysługują Firmie ani jego pracownikom żadne roszczenia.

6. W przypadku, gdy wartość szkolenia wybranego przez Firmę przekracza wartość vouchera, Firma zobowiązana jest do uregulowania pozostałej wartości.
 
7. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę ani inne dobra materialne. 

8. Voucherów nie można łączyć ze sobą.

9. Vouchera nie można łączyć  z Kartą Stałego Klienta oraz innymi promocjami.
 
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]