Formularz zgłoszeniowy

Pobierz Formularz i zgłoś swój udział
w Dniach jakości
POBIERZ FORMULARZ
 

 ZMIANY - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZMIANY - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
Zmiany w przepisach unijnych z zakresu ochrony danych osobowych.


W myśl najnowszych przepisów wchodzących w życie od maja 2018 r., każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi wykazać swoją zgodność z przepisami RODO (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Firmy muszą wdrożyć procedurę zbierania i ochrony danych osobowych, zarówno w systemie tradycyjnym jak i informatycznym.
Jedną ze zmian wprwadzonych przez RODO jest sposób nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz szkolenia pracowników.

Wspierając firmy we wprowadzaniu najnowszych przepisów OFERUJEMY:

    audyt wstępny
    wdrożenie
    szkolenie
    monitoring przepisów

30% RABATU NA ORGANIZACJĘ SZKOLENIA W FORMIE ZAMKNIĘTEJ

RODO – ZAKRES ZMIAN W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

ZAGROŻENIA, ASPEKT PRAKTYCZNY


http://szkolenia-sgp.pl/szkolenia/prawo/rodo-ndash-zakres-zmian-w-ochronie-danych-osobowych

Czas trwania: 8 godzin/ jeden dzień


PLAN SZKOLENIA:

1.    Znaczenie RODO dla polskiego systemu prawnego – zagrożenia i ułatwienia.
2.    Zakres zmian w ochronie danych osobowych – jak przygotować się do zmian w prawie. 
3.    Kim jest Inspektor Danych Osobowych? Czy nasz ABI może być inspektorem? Czy inspektor jest obowiązkowy?
4.    Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
5.    Obowiązki administratora danych osobowych.
6.    Prawa osób których dane dotyczą.
7.    Pojęcie profilowania.
8.    Wdrożenia zabezpieczeń systemów przetwarzających dane osobowe w jednostce.
9.    Dane osobowe w wersji tradycyjnej – zasady przetwarzania. 
10.    Kary finansowe za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych. 
11.    Odpowiedzialność karna  za naruszenie zasad ochrony danych osobowych. 
12.    Projekty zmian w krajowych aktach prawnych. 
13.    Pytania uczestników. 

OPIS SZKOLENIA:  
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w firmach prywatnych i instytucjach publicznych.  Szczególny nacisk na obecność powinien być położony na osoby, które zajmują stanowisko ABI lub są kierownikiem jednostki przetwarzających dane osobowe. Podczas szkolenia zostaną omówione zmiany w systemie prawnym ochrony danych osobowych po wejściu w życie RODO oraz zagrożenia jakie towarzyszą nowym przepisom. Uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną w zakresie stosowania przepisów oraz  zasad wdrażania procedur wewnętrznych w jednostce. Podczas szkolenia zostanie poruszona kwestia odpowiedzialności karnej i finansowej wobec podmiotów przetwarzających dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami. 
W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby zainteresowane problematyką danych osobowych w kontekście ich danych przetwarzanych przez różne firmy i podmioty publiczne. Każdy uzyska wiedzę z zakresu zasad przetwarzania swoich danych osobowych oraz przysługujących praw. 

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]