ul. Legionów 92, 42-202 Częstochowa, Polska
+48 34 361 31 18 wew. 110, +48 34 344 18 28
szkolenia@sgpgroup.eu

System Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS

System Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS

Norma OHSAS może być stosowana przez każdą organizację, która zamierza:

✔ustanowić system zarządzania BHP w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka, na które narażony jest personel oraz inne zainteresowane strony

✔wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić system zarządzania BHP

✔upewnić się o jego zgodności z ustanowioną przez siebie polityką BHP

✔wykazać zgodność z niniejszą normą

Organizacja powinna ustanowić, udokumentować, wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić zasady bezpieczeństwa. Prowadzone działania powinny być zgodne z wymaganiami niniejszej normy OHSAS.

Realizujemy szkolenia z zakresu BHP

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS

Adresaci szkolenia:

✔pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania BHP, pragnący ugruntować swoją wiedzę

✔kandydaci na Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania BHP

✔pracownicy działów BHP

✔osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat systemów zarządzania BHP

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do pełnienia roli Pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP. Uczestnik szkolenia ugruntuje swoją wiedzę i będzie mógł prowadzić organizację z uwzględnieniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Takie działanie zaskutkuje wzrostem wydajności i efektywności przedsiębiorstwa.

W takcie szkolenia uczestnicy zyskają umiejętność:

✔interpretacji wymagań normy PN-N-18001

✔wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

✔nadzorowania skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

✔przekazywania informacji na temat procesów współpracownikom

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg PN-N 18001/OHSAS

Celem tego szkolenia jest zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP PN-N 18001/BS OHSAS 18001.

Szkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na auditorów wewnętrznych, inspektorów i specjalistów bhp, pracowników działów bhp, kierownictwa średniego szczebla.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

✔uruchomienia działań związanych z przygotowaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

✔planowania, przygotowania i realizowania auditów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Zapisz się już dziś i zarządzaj bezpieczną organizacją!