Lean SIX SIGMA - Green Belt >>

 WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKA
Ogólna znajomość narzędzi jakościowych i tematyki Lean Managementu. Ogólna znajomość zasad Zarządzania Projektami na poziomie lidera projektu. 
 
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA
  • Umiejętność efektywnego wykorzystania metodologii Lean Six Sigma we własnym obszarze zarządzania przedsiębiorstwem na poziomie lidera projektu
  • Poznanie narzędzi i ich zastosowania na bazie praktycznych przykładów: SIPOC, VOC, CTQ, R&R, Map procesu, 7 tradycyjnych narzędzi jakości, testów hipotez, modelów regresji, Multi-vari-Chart, 5 S, SDCA, matryc podejmowania decyzji, kart kontrolnych         i innych
  • Doskonalenie umiejętności logiki rozumienia procesu
  • Przykłady praktyczne projektów Lean Six Sigma z różnych dziedzin przedsiębiorstwa 
 
ADRESACI SZKOLENIA
  • Osoby nominowane jako liderzy lub potencjalni kandydaci na liderów projektów metodologii Lean Six Sigma
 
PROGRAM  SZKOLENIA

Dzień 1 – Prezentacja metodologii Lean Six Sigma. Faza Definie – omówienie narzędzi: SIPOC, VOC. Definicja kosztów, klienta, zakresu procesu i zespołu w ujęciu metodologii Lean Six Sigma. Model procesu Y=f(x)  
 
Dzień 2  - Zmienność procesu – definicja i sposób opisu. Rodzaje danych i podstawowe wielkości statystyczne opisujące zmienność procesu. Rozwinięcie VOC w CTQ i definiowanie charakterystycznych mierników. Prezentacja mierników wielkości wyjściowej procesu Y. Korelacje między miernikami efektywnego procesu a charakterystykami produktu. 
 
Dzień 3 -  Faza Measure. Diagram Ishikawy jako narzędzie zrozumienia procesu. Systemy obserwacyjne gromadzenia danych wejściowych. Znaczenie MSA dla systemów pomiarowych. Źródła pozyskiwania danych procesowych w przedsiębiorstwie. Narzędzia mapowania procesu i ich interpretacja.
 
Dzień 4 -  Karty kontrolne jako narzędzie rozpoznawania zmienności procesu. Rodzaje kart, ich interpretacja i wnioskowanie. Faza Analyze graficzne narzędzia prezentacji modelu Y-f(X).Teoria hipotez i jej zastosowanie w analizie danych. Planowanie próbkowania.
 
Dzień 5 -  Narzędzia badanie korelacji Y=F(x), modelowanie procesu. Narzędzia poszukiwania przyczyn źródłowych. Projektowanie eksperymentu. 
 
Dzień 6 -  Faza Improve. Narzędzia - poszukiwanie rozwiązań. Zasady Zarządzania Projektami a wdrażanie rozwiązań. Faza Control. Narzędzia potwierdzania efektywności wprowadzonych działań. Zasady wdrażania standaryzacji i jej monitoringu.
 
 
 
STOPIEŃ SZKOLENIA - podstawowy
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA - 2 x 3 dni (lub 3 x 2 dni)

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

06 - 07 majKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 4550.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]