Lean SIX SIGMA - Black Belt >>

CEL SZKOLENIA
Przekazanie wiedzy niezbędnej do:
 • efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Black Belta, obejmujących między innymi skomplikowane procesy end 2 end, projekty nowych procesów spełniających wymagania Lean Six Sigmy jak i obecnych procesów – standardową metodologią DMAIC
 • organizowanie struktur ciągłej poprawy w organizacji, wspierania kierownictwa w osiąganiu strategicznych celów, rozwijania świadomości i wiedzy pracowników w obszarach rozwiązywania problemów i stosowania narzędzi Lean Six Sigma
Przećwiczenie zaawansowanych narzędzi na przykładzie własnych dwóch projektów
 
ODBIORCY SZKOLENIA
Liderzy zmian, członkowie zespołów LEAN SIX SIGMA oraz osoby odpowiedzialne za usprawnienia procesów, które będą piastować stanowisko na równi z kierownikami średniego i wyższego szczebla aby skutecznie wspierać ich w poprawie ogólnie pojętej jakości. Black Belci najczęściej prowadza własne projekty, które wykraczają poza procesy wewnętrzne, wymagają kontaktu z klientami zewnętrznymi i są dedykowani w 100% swojego wymiaru czasu do zadań wspierania i rozwoju zasad ciągłej poprawy w organizacji.
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 • Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji
 • Umiejętności wspierania całej organizacji w ciągłej poprawie
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma obejmujących procesy tzw. End 2 End (czyli przechodzące często przez wiele wydziałów i organizacji)
 • Wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń
 • Poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych
 • Poznanie skutecznych zasad przekazywania wiedzy w organizacji – jak być wewnętrznym trenerem Lean Six Sigma

OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTÓW DLA BLACK BELT
Projekt pierwszy:
 • powinien dotyczyć istotnego problemu
 • problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować
 • nie ma rozwiązania na wskazany problem ( jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź)
 • szacunkowe koszty związane z problemem powinny wynieść powyżej 40k PLN rocznie
Projekt drugi:
 • problem powinien być widoczny w głównych procesach biznesowych firmy, przechodzić przez wiele działów i dotyczyć bezpośrednio klienta zewnętrznego
 • nie ma rozwiązania na wskazany problem ( jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź)
 • szacunkowe koszty wynikające z problemu powinny być powyżej 100k PLN rocznie
METODYKA
 • Każdy z uczestników szkolenia pracuje na własnych projektach, które są nieodłącznym elementem szkolenia
 • Po każdej sesji projekty uczestników  są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi             i główne obszary do poprawy   
CERTYFIKACJA 
Warunki uzyskania certyfikatu LEAN SIX SIGMA Black Belt wydanego przez SGP – Training & Consulting
 • Ukończenie 2 projektów realizowanych w trakcie szkolenia
 • Zdanie egzaminów certyfikujących i obrona projektów
 • Obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje
 
AGENDA  SZKOLENIA
 
SIX SIGMA BLACK BELT  -  DMAIC – 12 DNI

PRACA NA PIERWSZYM PROJEKCIE

Zjazd  #1 – 3 dni
 
Dzień 1
 • Przywitanie, rozgrzewka, oczekiwania i obawy
 • Wstęp do Six Sigmy                            
 • Define: Karta Projektu                         
 • Define: Prezentacja przypisanych projektów w grupie    
 • Define: SIPOC                            
 • Define: Orientacja na klienta, głos klienta
 • Przegląd projektów – konsultacje
Dzień 2
 • WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego
 • Measure: krytyczne mierzalne wskaźniki
 • Measure: Cztery kroki zbierania danych
              - Definicja operacyjna
              - Źródła i typy danych
              - Analiza systemu pomiarowego (Gage R&R)    
              - Próbki losowe
 • Przegląd projektów – konsultacje
Dzień 3
 • WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego
 • Measure: Wariacja procesu                       
 • Measure: Miary jakościowe                        
 • Measure: Graficzna prezentacje wyników               
 • 3-4 tygodnie pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji
Zjazd  #2 – 3 dni

Dzień 4
 • Prezentacja własnych projektów
 • WIIFM – powtórka i test z fazy DEFINE - MEASURE
 • Analyze: Wprowadzenie                           
 • Analyze: Szukanie głównych przyczyn problemu           
 • Analyze: Analiza procesu       
 • Przegląd projektów – konsultacje
Dzień 5
 • WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego
 • Analyze: Mapowanie procesu
 • Analyze: Analiza dodawanej wartości – podstawy LEAN
 • Analyze: Analiza czasów w procesie
 • Analyze: Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu  FMEA       
 • Przegląd projektów – konsultacje
Dzień 6 
 • WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego
 • Analyze: Weryfikowanie głównych przyczyn
 • Analyze: Wnioskowanie statystyczne                   
 • Analyze: Analiza zależności
 • Analyze: Design od Experiments
 • 3-4 tygodnie pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji
Zjazd  #3 – 2 dni

Dzień 7
 • Prezentacja własnych projektów
 • WIIFM – powtórka i test z fazy ANALYZE
 • Wstęp do fazy Improve                       
 • Improve: Generowanie rozwiązań       
 • Improve: Oszczędne rozwiązania JIT / 5s / Poka Yoke - LEAN
 • Przegląd projektów – konsultacje
Dzień 8
 • WIIFM – powtórka z dnia wcześniejszego
 • Improve: Wybór rozwiązań                   
 • Improve: Plan wdrożenia – zarządzanie projektami   
 • Control: Dokumentowanie zmian       
 • Control: Monitorowanie procesu - SPC                   
 • Control: Zamknięcie projektu                       
 • Egzamin certyfikujący                           
 • Feedback           
 • Przegląd projektów – konsultacje
Praca własna nad dokończeniem pierwszego projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy przez Internet. 
 
METODOLOGIA PROWADZENIA ZAJĘĆ
 • Aktywny wykład
 • Część warsztatowa
 • Dyskusja

PRACA NA DRUGIM PROJEKCIE

Zjazd  #4 – 2 dni

Dzień 9
 • Wstęp do Lean Six Sigmy w organizacji – zadania Belack Belta       
 • Define: Zasady pracy grupowej i efektywnej komunikacji   
 • Define: Definiowanie sytuacji biznesowej
 • Define: Szacowanie kosztów i korzyści z projektu
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Define: QFD, model Keno     
 • Define: Harmonogramowanie projektów                 
 • Define: Powtórka z fazy Define
Dzień 10
 • Measure: Obróbka i prezentacja danych w MiniTab
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Measure: Obliczenia statystyczne w MiniTab
 • Measure: Obliczenia statystyczne w MiniTab
 • Measure: ANOVA Gage R&R
 • Podstawy prowadzenia skutecznych szkoleń Lean Six Sigma,
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • 3-4 tygodni pracy własnej nad projektami zgodnie z uzgodnionym planem akcji
Zjazd  #5 – 2 dni

Dzień 11
 • Analyze: Wprowadzenie                           
 • Analyze: Analiza hipotez w MiniTab           
 • Analyze: Design od Experiments – Taguchi i Clasyczny
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Improve: Generowanie rozwiązań       
 • Improve: Zasady kreatywnego myślenia
 • Improve: TRIZ
 • Improve: Plan wdrożenia – zarządzanie projektami   
 • Przegląd projektów – konsultacje
Dzień 12
 • Control: Dokumentowanie zmian       
 • Control: Standardy projektowe w organizacji               
 • Control: Zamknięcie projektu   
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Przegląd projektów – konsultacje
 • Test z faz ANALYZE, IMPROVE i CONTROL
Praca własna nad dokończeniem pierwszego projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy przez Internet.
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 8000.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 7500.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Czas trwania - 12 dni 
Pierwszy projekt:
 • Zjazd # 1 - 3 dni 
 • Zjazd # 2 - 3 dni 
 • Zjazd # 3 - 2 dni 
Drugi projekt: 
 • Zjazd # 4 - 2 dni 
 • Zjazd # 5 - 2 dni 
Warunek realizacji szkolenia - minimalna ilość uczestników: 4 osoby

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]