Lean Manufacturing >>

PRZEDMIOT SZKOLENIA
Lean Manufacturing czyli „odchudzony” system produkcyjny jako wynik eliminacji wszelkiego rodzaju strat i marnotrawstwa.
 
ZASTOSOWANIE
Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi zasadami, narzędziami i technikami stosowanymi w Lean Manufacturing w celu doskonalenia, optymalizacji i wzrostu wydajności procesów produkcyjnych. 
 
GRUPA DOCELOWA
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów, liderów i członków zespołu wdrożeniowego LM, osoby z działów produkcji, jakości, technicznych, utrzymanie ruchu oraz dla wszystkich osób, które chcą poznać techniki eliminacji strat, marnotrawstwa i mieć wpływ na rozwój firmy.
 
 
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie w temat szkolenia.
2. Lean Manufacturing – pojęcia i zasady.
3. Cel usprawnień.
4. Strata – 7 typów (MUDA).
5. Przegląd technik i narzędzi LM:
 • JIDOKA,
 • Just In Time,
 • KAIZEN,
 • KANBAN,
 • Poka – Yoke,
 • 5S – organizacja miejsca pracy,
 • HOSIN,
 • SMED – Przezbrajanie Procesów,
 • TPM – Niezawodność maszyn i urządzeń.
6. Mapowanie strumienia wartości.
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
2 dni
 
METODYKA SZKOLENIA
Stosowane techniki i narzędzia szkoleniowe:
 • wykład,
 • ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja),
 • studium przypadku (case studies) - analiza rzeczywistych zdarzeń w rzeczywistych przedsiębiorstwach.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

18 - 19 wrzesieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]