Lean Management

CEL SZKOLENIA
Nauczenie kadry menadżerskiej tworzenia szczupłego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, który sprawi, że wdrażane zmiany Lean zostaną utrzymane. Szkolenie uczy również praktycznych umiejętności wprowadzania w życie zasad codziennego doskonalenia na poziomie liderów produkcji, kierowników wydziałów i dyrektorów, co powinno w rezultacie przyspieszyć tempo wzrostu efektywności procesów produkcyjnych w firmie, a w efekcie:
 •   lepsze zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 •   łatwiejsze utrzymanie zmian
 •   szybszy wzrost efektywności procesów produkcyjnych
 •   poprawa komunikacji w firmie między liderami a ich przełożonymi i działami wspierającymi
 •   utrzymanie dyscypliny w rozwiązywaniu problemów i ciągłym doskonaleniu
 
GRUPA DOCELOWA
Wyższa i średnia kadra menadżerska w firmach produkcyjnych oraz osoby, które chcą systematycznie doskonalić firmę i skuteczniej rozwiązywać panujące w niej problemy. 
 
CZAS TRAWANIA SZKOLENIA
2 dni
 
METODYKA SZKOLENIA
 •   Wykład
 •   Ćwiczenia (praca w podgrupach, burza mózgów – dyskusja)
 •   Studium przypadku (case studies)
 
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Po zakończeniu szkolenia słuchacz powinien:
 •  poprawić organizację własnej pracy, tak aby odejść od „gaszenia pożarów”, a skoncentrować się na eliminacji problemów                  i doskonaleniu
 •  zdobyć umiejętności analizy i eliminacji problemów, skutkujące polepszeniem współpracy w podległym zespole
 •  poprawić organizację pracy podległych przełożonych niższego szczebla i włączenie ich w codzienne doskonalenie
 •  poprawić efektywność podległego wydziału / zespołu
 
PROGRAM SZKOLENIA
 1.   Szczupły system zarządzania – koncentracja na doskonaleniu procesu
 2.   Proces codziennego rozwiązywania problemów i doskonalenia
 3.   Wizualizacja i eskalacja informacji o problemach na poziomie zespołu i wydziału
 4.   Rutyna szybkiego rozwiązywania problemów i doskonalenia
 5.   Cozmianowe spotkania, audyty i przejścia „przez proces”
 6.   Standaryzacja pracy menadżerów
 7.   System ssący Kanban
 8.   Balansowanie pracy operatorów
 9.   Organizacja przepływu w gniazdach i liniach produkcyjnych
 10.   Narzędzia poprawy produktywności
 11.   Praca zespołowa i motywowanie pracowników

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1390.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1290.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]