Mapowanie procesów w organizacjach

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie w sposób warsztatowy wdroży uczestników do stosowania metod mapowania, modelowania i doskonalenia procesów we własnej organizacji


CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów we własnej organizacji, dokumentowania ich funkcjonowania
  i standaryzacji
 • Poznanie przykładowych narzędzi informatycznych do mapowania i modelowania procesów – Bizagi Process Modeller
 • Zdobycie umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach
 • Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności


PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I


PPROCESOWY MODEL ZARZADZANIA ORGANIZACJĄ
 • Procesowy model zarządzania – opis
 • Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map
 • Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC)
 • TOC - podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach

ANALIZA PRZYKŁADOWYCH MAP PROCESÓW BIZNESOWYCH
 • Znaczenie symboli wykorzystywanych do tworzenia map procesów w różnych metodach – BPMN i VSM
 • Diagramy procesów i workflow:
 1. diagramy przepływowe top-down
 2. diagramy blokowe
 3. activity charts
 4. diagramy workflow
 5. diagramy przepływowe cross-functional
 • Wyjaśnienie głównych elementów struktury diagramów procesów:
 1. Przepływ produktów i usług
 2. Przepływ informacji
 3. Przepływ decyzji
 4. Punkty pomiaru efektywności
 • Analiza map inwentaryzujących procesy (present state) i map doskonalących procesy (future state) dla przykładowych procesów biznesowych.

Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład.

DZIEŃ II

TWORZENIE MAP INWENTARYZUJĄCYHC DLA PRZYKŁADÓW PROCESÓW Z ORGANZACJI UCZESTNIKÓW  - WARSZTATY
 • Wybór procesów do ewaluacji
 • Identyfikacja głównych elementów struktury procesów – diagram Żółwia:
 1. Przepływu produktów i usług
 2. Zasobów
 3. Sposobów i punktów pomiaru efektywności
 • Identyfikowanie zasobów procesów i podprocesów
 1. Osobowych
 2. Technicznych/sprzętowych
 3. Informacyjnych
 4. Materiałowych
 • Obliczanie czasów cykli dla procesów i podprocesów
 • Analiza czasu dostępnego w poszczególnych procesach i podprocesach
 • Rysowanie map wybranych procesów

DOSKONALENIE PRZYKŁADOWEGO PROCESU
 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement
Zastosowane metody: wykład, dyskusja,  case studies, ćwiczenia – warsztaty, symulacje

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

27 - 28 sierpieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]