5S - Liga Mistrzów

UCZESTNICY
 • osoby wspierające wdrożenie i podtrzymanie systemu 5S w organizacjach
 • trenerzy wewnętrzni
 • uczestnicy zespołów doskonalenia pracy WIT
 • uczestnicy zespołów wsparcia poprawy jakości QIST

CELE
 • zdobycie praktycznych umiejętności stosowania narzędzi i technik systemu 5S
 • zdobycie umiejętności wdrożenia i podtrzymania systemu
 • umiejętność tworzenia struktur wspierających system 5S tj. zespołów WIT i QIST
 • umiejętność tworzenia narzędzi komunikacji systemu 5S w standardzie "visual management"
 • poznanie narzędzi wsparcia, nadzoru i walidacji systemu 5S


PROGRAM  SZKOLENIA


MODUŁ I - FAZY I ETAPY WDROŻENIA 5S
 • 4 fazy wdrożenia
 • 10 etapów upełnomocnienia systemu

MODUŁ II - WDRAŻANIE ETAPÓW SYSTEMU

FAZA PRZYGOTOWAWCZA (ETAP 1,2,3)
 • Etap 1 - proces decyzyjny o wdrożeniu
 • Etap 2 - projektowanie planu działań
 • Etap 3 - przygotowanie "kick off"

FAZA WPROWADZENIA (ETAP 4,5)
 • Etap 4-1 - trening do działań S1-S3
 • Etap 4-2 - trening Sort, Set, Shine
 • Etap 5 - podsumowanie dotychczasowych działań

FAZA WDROŻENIA (KROK 6-9)
 • Etap 6 - formowańie QIST i WIT
 • Etap 7 - trening wewnętrzny przez QIST
 • Etap 8-1 - określenie planu działań WIT
 • Etap 9 - działania nadzoru wspierającego

FAZA PODTRZYMAŃIA (ETAP 10)
Etap 10 - trening działań Sustain


MODUŁ III - praktyczne metody i narzędzia systemu 5S

NARZĘDZIA 5S
 • czerwona flaga
 • wyrównywanie
 • numerowanie/kodowanie literowe
 • tablice informacyjne/mapowanie
 • etykietowanie
 • symbole, piktogramy
 • wyznaczanie osi xy i stref

EFEKTYWNE KOMUNIKOWANIE 5S - "5S CORNER"

NARZĘDZIA 5S DO "VISUAL CONTROL"

MODUŁ IV - NADZÓR I WSPARCIE SYSTEMU 5S

MONITOROWANIE I OCENA

NADZÓR WEWNĘTRZNY
 
nadzór QIST
metodologia nadzoru
monitorowanie przez WIT

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

28 - 29 grudzieńWarszawa
03 - 04 kwiecieńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]