Kaizen i 5S w praktyce

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Kaizen
 • Poznanie narzędzi Kaizen i sposobów ich wykorzystania
 • Zdobycie umiejętności wdrażania Kaizen we własnym środowisku zawodowym
 • Przygotowanie do wdrożenia metody 5S we własnej organizacji


PROGRAM SZKOLENIA

WPROWADZENIE
 • Kaizen i Toyota Production System (TPS)
 • Kaizen jako część strategii Lean Manufacturing
 • Kaizen a CPI (Continual Performance Improvement)
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Kaizen
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych
Zastosowane metody: dyskusja na forum, praca w grupach, wykład, case studies (mające na celu pokazanie poszczególnych Treście merytorycznych na przykładach)

ELIMINACJA STRAT
 • Typologia i omówienie podstawowych typów strat
 • Dziewięć podstawowych typów strat
 1. Nadprodukcja
 2. Opóźnienia (oczekiwanie)
 3. Straty w transporcie
 4. Straty w przetwarzaniu
 5. Nadmierne zapasy
 6. Niepotrzebne czynności
 7. Wadliwe produkty
 8. Niewykorzystane zasoby
 9. Źle wykorzystane zasoby
 • Eliminacja strat w drodze ciągłego udoskonalania
 1. Systematyczność
 2. Tworzenie łatwo adaptujących się zespołów ludzkich
 3. Pomiar i wartościowanie
 4. Zasada 5 W (5xWhy)
 5. Zasada kontynuacji
 6. Standaryzacja i unifikacja
 7. Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur
 8. Działania proaktywne
 9. Piętnowanie strat
Zastosowane metody: dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia indywidualne, mini-wykład

PRZEPŁYW JEDNEGO DETALU (ONE PIECE FLOW)
 • Stosowanie metody Kanban do sterowania przepływem zadań
 • Analiza work-in-process i kolejkowanie w procesie
 • Wyrównywanie obciążeń w procesie produkcyjnym
Zastosowane metody: wykład, dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia, symulacje

5S W ORGANIZACJI STANOWISKA PRACY
 • 5 S jako metoda poprawy i utrzymania właściwej organizacji stanowiska pracy
 • Elementy 5 S
 1. Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
 2. Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, któro umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu
 3. Sprzątanie
 4. Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań produkcyjnych
 5. Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu 
 • Wdrożenie 5 S
 • Pojęcie wizualnego zarządzania
Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład

JIDOKA (JAKOŚĆ WBUDOWANA W PROCESY)
 • Wykrywanie anomalii
 • Niezwłoczne zatrzymanie procesu
 • Niezwłoczna naprawa lub korekta anomalii
 • Badanie przyczyny powstania anomalii
 • Wdrożenie przeciwdziałania 
Zastosowane metody: mini-wykład, dyskusja, case studies, symulacje, ćwiczenia w parach

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

09 - 10 wrzesieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]