KANBAN - Wdrażanie rozwiązań systemu

PROGRAM SZKOLENIA

System zarządzania przepływem materiałów i produktów kanban jako element systemu Lean (TPS) – procesowe podejście do zarządzania produkcją, specyfika systemu „pull”, Just-in-Time

Zakres stosowania rozwiązań MRP i kanban w konkretnym środowisku produkcyjnym – komplementarność systemów, ustalenie wag dla zakresu stosowania systemów MRP i kanban, zależnych od poziomu złożoności procesów produkcyjnych

Analiza typowych rozwiązań kanban w różnych środowiskach produkcyjnych – rodzaje kart, zawartość informacyjna kart, lokalizacja supermarketów, projektowanie obiegu kart gwarantującego jednoznaczność i kompletność informacji

Analiza przypadków – konkretne zastosowania systemu kanban

Projektowanie systemów kanban dla wybranych przykładowych firm produkcyjnych - ćwiczenia

Określenie podstaw organizacyjnych i struktury logicznej dla systemu kanban w firmie - analiza procesów objętych systemem

Wstępny projekt systemu kanban dla wybranych procesów w firmie – ćwiczenia

System informacji wizualnej – Visual Factory jako element systemu Lean (TPS): podstawowe cechy, cele stosowania i typowe rozwiązania

Visual Factory w konkretnych środowiskach organizacyjnych – analiza przypadków

Określenie zakresu Visual Factory dla firmy Klienta (sporządzenie mapy procesów) – treść informacyjna, forma wizualizacji, lokalizacja wizualizacji - ćwiczeniaZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

14 - 15 lutyPoznań
17 - 18 kwiecieńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]