Program Sugestii Pracowniczych Kaizen w praktyce

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać programy sugestii pracowniczych w metodyce Kaizen
w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

CELE SZKOLENIA
 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wdrażania programów sugestii pracowniczych Kaizen i „continous improvement”,
 • Poznanie narzędzi wdrażania programów sugestii pracowniczych Kaizen i sposobów ich wykorzystania w różnych obszarach funkcjonalnych organizacji produkcyjnej (w szczególności produkcji i jakości)
 • Zdobycie umiejętności wdrażania i zarządzania skutecznymi programami sugestii pracowniczych we własnym środowisku zawodowym
PROGRAM SZOLENIA

Wprowadzenie
 • Kaizen i Toyota Production System (TPS)
 • Kaizen jako część strategii Lean Manufacturing
 • Kaizen a CPI (Continual Performance Improvement)
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Kaizen
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych
Zastosowane metody: dyskusja na forum, praca w grupach, wykład, case studies

Kluczowe elementy systemu sugestii
 • Dwa cele systemu
 1. Rozwój organizacji
 2. Osobisty rozwój kompetencji pracowników
 • Korzyści z funkcjonowania systemu
 1. Wzrost zawodowych kompetencji pracowników
 2. Zaangażowanie i upełnomocnienie pracowników
 3. Wzrost poczucia współwłasności i zaangażowania
 4. Integrowanie zespołów
 5. Poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami i menedżmentem
 6. Zmiany w kulturze organizacyjnej
Zastosowane metody: dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia indywidualne, mini-wykład

Planowanie i wdrożenie efektywnego systemu sugestii pracowniczych
 • Dwa podejścia do budowy systemu sugestii: „bottom up” i „top down”
 • Ilość sugestii w systemie
 • Systemy sugestii push i pull
 • Cykl systemu sugestii
 1. przekonanie pracowników do udziału
 2. składanie propozycji udoskonaleń
 3. przegląd i ocena propozycji
 4. nagrody i uznanie dla autorów wartościowych pomysłów
 • Zakres składanych sugestii
 1. dziedziny akceptowalnych sugestii: udoskonalenie własnej pracy, poprawa jakości, oszczędności kosztów, doskonalenie procesów i standardów, doskonalenie narzędzi czy wyposażenia, poprawa bezpieczeństwa pracy
 2. obszary wyłączone dla sugestii: polityka firmy, wynagrodzenia, spory i konflikty, prace wykonywane pod szczególnym nadzorem
 • Kto może zgłosić pomysł
 1. osoba: pracownik, menedżer
 2. grupa: zespół z działu funkcjonalnego, zespół zadaniowy
Zastosowane metody: wykład, dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia, symulacje

Wdrożenie strategii generowania, wychwytywania, oceny i podtrzymania stałego strumienia sugestii
 • Cele systemu sugestii
 1. partycypacja pracowników
 2. rozwój kompetencji
 3. mierzalne i niemierzalne efekty dla organizacji
 • Sposób tworzenia wartości dodanej w organizacji
 • Obszar strategii i „mechaniki” systemu sugestii
 1. strategia systemu – kształtowanie kompetencji, przewodnictwo i wsparcie w systemie sugestii, formułowanie zachęt, prowadzenie kampanii promowania systemu,
 2. „mechanika systemu” – elementy systemu, proces składania sugestii – typowy diagram przepływu sugestii, regulamin systemu, konstrukcja regulaminu nagradzania, standardy ewaluacji, konstrukcja formularzy sugestii
 3. zgłaszanie pomysłów – błąd „skrzynki”: pasywny vs. proaktywny schemat składania sugestii
 4. planowanie dla systemu sugestii – tworzenie Komitetu Sugestii, role i odpowiedzialności,
 5. promowanie systemu – Dzień Pomysłów
 6. system ocen – tradycyjny (kryteria: efektywność, możliwość wdrożenia, oryginalność, włożony wysiłek) vs. Kaizen trójwymiarowy system ewaluacji 
Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia, symulacje, mini-wykład

Rozwój kompetencji pracowników dla identyfikowania okazji do udoskonaleń i formułowania dobrych pomysłów udoskonaleń
 • Techniki kreatywności
 • Techniki oceny pomysłów
 • Jak formułować wysokiej jakości pomysły?
Zastosowane metody: mini-wykład, dyskusja, case studies, symulacje, ćwiczenia

Definiowanie czynników sukcesu dla podtrzymania sytemu sugestii
 • Główne mierniki efektywności dla systemu sugestii
Zastosowane metody: mini-wykład, dyskusja, case studies

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

26 - 27 wrzesieńPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]