SMED - Skracanie czasów przezbrojeń >>

Cele szkolenia
•    Wdrożenie uczestników w wykorzystanie techniki SMED do skrócenia czasu przezbrojenia maszyn przy zmianie asortymentu – a tym samym: zwiększenie elastyczności produkcji, zmniejszenie Minimalnej Ekonomicznej Partii produkcyjnej, zmniejszenie technicznego kosztu wytworzenia jednostki produktu
•    Wdrożenie uczestników do stosowania nowoczesnych metod analizy i rozwiązywania problemów oraz posługiwania się Kaizen jako metodą ciągłego doskonalenia procesów w organizacji

Program  szkolenia
Moduł I:
1.    Istota SMED - podział czynności towarzyszących przezbrajaniu na zewnętrzne i wewnętrzne.
2.    Fakty i mity dotyczące przezbrajania maszyn.
3.    Przeprowadzenie analizy SMED w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
- wybór obszaru pilotażowego
- rejestracja przezbrojenia
- powołanie zespołu ds. SMED
4.    Analiza SMED:
- wyszczególnienie wszystkich czynności wykonywanych przy przezbrajaniu wraz z czasem realizacji
- wyszczególnienie wszystkich narzędzi wykorzystywanych przy przezbrajaniu
- rozstrzygnięcie, które spośród wyspecyfikowanych czynności są zewnętrzne, a które wewnętrzne
- sklasyfikowanie wszystkich czynności do jednej z 7 kategorii: transport, przygotowanie, wymiana, czyszczenie, regulacja, czekanie, problem
- propozycje dotyczące: zmian usprawniających przezbrojenie, planu działania mającego zredukować czas trwania przezbrojenia, schematu nowego przezbrojenia z wyszczególnieniem poszczególnych czynności wraz z czasem ich trwania i wykorzystywanymi narzędziami

Moduł II:
1.    Metody redukowania czasu trwania czynności wykonywanych w trakcie przezbrojeń:
- metody o charakterze organizacyjnym i procesowym
- metody o charakterze technicznym
 
2.    Etapy w redukcji czasu przezbrojeń:
- krok 1 – separacja czynności wewnętrznych od zewnętrznych
- krok 2 – przekształcenie przygotowania wewnętrznego na zewnętrzne
- krok 3 – usprawnienie czynności przygotowawczych
 
3.    Wdrożenie programu SMED:
- tworzenie standardów, instrukcji, list kontrolnych i innych
- szkolenie pracowników
- przydział zadań i obowiązków w związku z realizacją programu
 
4.    Podtrzymanie i doskonalenie programu SMED:
- rejestracja czasu przezbrojeń po wdrożeniu programu
- analiza uzyskiwanych rezultatów
- stosowanie metody Kaizen i cyklu Plan-Do-Check-Act do wprowadzania udoskonaleń
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]