TPM Total Productive Maintenance - nowoczesne Utrzymanie Ruchu>>

CELE SZKOLENIA
 • Przedstawienie najważniejszych elementów systemu TPM (Total Productive Maintenance) i ich identyfikacja we własnym środowisku produkcyjnym
 • Przedstawienie narzędzi, które wspomagają identyfikację i eliminację strat związanych z obszarem Utrzymania Ruchu, oraz wdrożenie w ich wykorzystanie we własnej organizacji
 • Przedstawienie, związanych z koncepcją TPM, metod zwiększenia efektywności organizacji na wszystkich jej szczeblach i we wszystkich jej działach
 • Przedstawienie standardów dokumentacji niezbędnej we wprowadzeniu jak i utrzymaniu systemu TPM.
 • Podczas szkolenia zwrócona zostanie szczególna uwaga na kluczowe punkty, od których zależy powodzenie wdrożenia TPM w organizacji

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Zwiększenie wskaźników dostępności maszyn poprzez wzrost niezawodności, zmniejszenie liczby nieplanowanych zatrzymań
  i zmniejszenie liczby awarii
 • Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu dzięki zwiększeniu udziału czynności planowych i eliminowaniu sytuacji awaryjnych
 • Poprawa jakości produktów dzięki utrzymywaniu maszyn i urządzeń w stanie gwarantującym stabilność parametrów procesu produkcyjnego
 • Zwiększenie elastyczności procesu produkcyjnego dzięki zmniejszeniu Minimalnej Ekonomicznej Partii Produkcyjnej (poprzez skrócenie czasu przezbrojeń)


PROGRAM SZKOLENIA

TPM a „lean manufacturing”

Cele TPM
 • Eliminacja marnotrawstwa 7 Muda
 • 6 typów marnotrawstwa UR (ćwiczenie - identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa związanego z obszarem Utrzymania Ruchu we własnej organizacji)
Najważniejsze wskaźniki TPM
 • OEE (wskaźnik średniej dostępności maszyn) – analiza wykorzystania czasu produkcyjnego ze względu na czynności Utrzymania Ruchu, wytworzenie narzędzi do zbierania danych dotyczących wykorzystania czasu produkcyjnego
 •  MTBF (wskaźnik średniego czasu pomiędzy awariami) – tworzenie indywidualnych rejestrów zdarzeń dla maszyn i urządzeń umożliwiających śledzenie trendów, wykorzystanie zidentyfikowanych prawidłowości do planowania czynności obsługowych (okresowych/głównych)
 • MTTR (wskaźnik średniego czasu na jednostkową naprawę) – analiza rozwoju kompetencji pracowników DUR, planowanie zasobów DUR
 • KPI – inne kluczowe wskaźniki efektywności, których śledzenie może poprawić jakość i efektywność działań z zakresu Utrzymania Ruchu 
 • (ćwiczenie – wybór KPI dla Utrzymania Ruchu we własnym środowisku produkcyjnym)
Filary TPM
 • 5S
 • Autonomous Maintenance – Indywidualne Utrzymanie Ruchu
 • Kaizen
 • Planowe utrzymanie ruchu – planowanie UR a hierarchia planowania w systemie MRPII
 • Zarządzanie Jakością (wykorzystanie narzędzi: diagramu Ishikawy, Pareto, metody 5Why, metody FMEA, metody A3, budowanie rozwiązań poka yoke)
 • Szkolenie i trening pracowników
SMED
 • Charakterystyka i cele systemu SMED
 • Analiza schematu przezbrojenia
 • Czynności wewnętrzne i zewnętrzne
 • Etapy wdrożenia SMED (ćwiczenie – analiza schematu przezbrojenia dla wybranych urządzeń we własnej organizacji)
Organizacja komórki TPM

Wdrożenie TPM w organizacji
 • Faza przygotowania
 • Faza wprowadzenia
 • Faza follow up
Dokumentacja związana z TPM
 • Dokumentacja związana z wprowadzaniem systemu
 • Dokumentacja związana z utrzymaniem systemu
Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

Metody rozwiązywania problemów w Dziale Utrzymania Ruchu
 • Typologia problemów w DUR
 • Narzędzia rozwiązywania problemów (metody statystyczne: diagramowe i histogramowe, Six Sigma)
Narzędzia informatyczne dla wsparcia działań UR – automatyczny monitoring i wczesna diagnostyka stanu maszyn i urządzeń

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

11 - 12 czerwiecPoznań

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]