Profesjonalna asystentka/sekretarka

Szkolenie: Profesjonalna asystentka/sekretarka


Asystent/ka, sekretarka to prawa ręka swojego przełożonego, bez których dziś trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie każdej instytucji. Idealny/a asystent/ka to osoba, która realizując wszystkie niezbędne działania, nie tylko reaguje na rzeczywistość, ale sam/a ją kreuje. Jego/jej postawa, samoświadomość i efektywność buduje wizerunek zarówno własny jak i przełożonego oraz instytucji.

Szkolenie skierowane jest do osób
 • pracujących na stanowisku asystenta/ki lub sekretarki
 • mających zamiar rozpocząć pracę w tym zawodzie
 • zainteresowanych rozwojem osobistym

CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest utrwalenie oraz pogłębienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które uczynią pracę uczestniczek szkolenia efektywniejszą, łatwiejszą i sprawiającą im satysfakcję zawodową.

Kierując na warsztat przełożony zyskuje
 • efektywniejszą współpracę oraz skuteczniejszą komunikację z asystentką
 • poprawę zarządzania czasem i wyższą efektywność
 • większą odpowiedzialność za powierzone zadania
 • skuteczniejszą organizację pracy asystentki i podległego jej zespołu
 • poprawę zasad etykiety biznesowej i obsługi gościzwiększenie umiejętności komunikacyjnych asystentki


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 • Kreowanie prawidłowego wizerunku zawodowego sekretarki / asystentki
 • Budowanie właściwych relacji z pracownikami, Klientami i przełożonymi
 • Umiejętność asertywnego przedstawiania swoich poglądów, siebie oraz firmy
 •  Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w sekretariacie
 •  Poprawa skuteczności radzenia sobie z ze stresem w pracy
 •  Poznanie praktycznych zasad savoir - vivre w relacjach biznesowych
 •  Poznanie najsilniejszych cech swojej osobowości i własnych ograniczeń zwieszające efektywność wykonywanych zadań

PROGRAM SZKOLENIA


WSPÓŁPRACA Z PRZEŁOŻONYM, CZYLI PROFESJONALIZM I WSPARCIE
 • Utrzymanie prawidłowych relacji z szefem
 • Komunikacja w dziale, jako spotkanie dwóch osobowości
 • Pożądane cechy asystentki - typ osobowości, charakter, umiejętności...
 • Lista podstawowych oczekiwań szefa
 • Efektywność w pracy asystentki
 • Polityka prywatności
 • Komplementarność funkcjonowania zawodowego
 • Nastroje i emocje w relacji: przełożony-podwładny
 • Reprezentacja firmy w tandemie
 • Spotkania biznesowe: firmowe i pozafirmowe

BIURO JAKO CENTRUM KOMUNIKACYJNE FIRMY
 • Efektywna komunikacja wewnętrzna
 • Zarządzanie informacją w zarządzaniu biurem
 • Rola sekretariatu jako centrum funkcjonowania biura
 • Organizowanie pracy sekretariatu
 • Organizacja zebrań, spotkań i konferencji
 • Metody skutecznego informowania - różnice między przekazywaniem informacji a interpretacją

OBSŁUGA KLIENTA 
 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta
 • Trójkąt potrzeb Klienta
 • Struktura rozmowy telefonicznej
 • Budowanie atmosfery w rozmowie telefonicznej
 • Ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców
 • Nawiązanie dobrego kontaktu przez telefon

ETYKIETA BIZNESOWA I SAVOIR VIVRE W PRACY ASYSTENTKI
 • Zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych
 • Przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
 • Wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie

BUDOWA WIZERUNKU I DOSKONALENIE IMAGE PROFESJONALNEJ ASYSTENTKI
 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Komunikacja niewerbalna a typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • Jak uniknąć gafy
 • Cmok nonsens i gesty kulturowe

DRESS CODE I ELEGANCJA W UBIORZE ASYSTENTKI - CO I KIEDY NOSIĆ?
 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
 • Dobór garderoby i fryzury w zależności od typu urody
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków : fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

TRENING ASERTYWNOŚCI I KOMUNIKACJA W PRACY ASYSTENTKI
 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacji zawodowej w zawodzie asystentki - konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy)
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących
 • Obszary trudności w odmawianiu
 • Jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
 • Asertywne wyrażanie próśb
 • Dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
 • Jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
 • Kiedy warto wypowiadać krytykę
 • Problemy z przyjmowaniem krytyki
 • Co robić z nie konstruktywną krytyką
 • Oddzielenie opinii od faktów
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
 • Jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
 • Typowe błędy w wyrażaniu opinii
 • Jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
 • Komunikaty JA i komunikaty TY
 • Metody ustanawiania konstruktywnych relacji
 • Hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
 • Asertywna obrona przed gniewem i agresją

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W SEKRETARIACIE A OSOBOWOŚĆ
 • Profil osobowościowy asystentki a skuteczność w działaniach
 • Jak rozpoznawać typy osobowościowe rozmówców
 • Wywieranie wpływu na osoby o różnych stylach społecznych - czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań
 • PROFIL SKUTECZNEJ ASYSTENTKI

Analiza własnego stylu komunikacji i pracy na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing

Indywidualny feedback na podstawie, którego każda z uczestniczek określi swoje mocne i słabe strony, a także cechy i umiejętności niezbędne w skutecznym realizowaniu zadań asystenckich.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

08 - 09 kwiecieńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.
Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]