Negocjacje zakupowe - szkolenie w formie zamkniętej

Negocjacje dotyczące zakupu towarów i usług stanowią istotne działanie w przedsiębiorstwie i wymagają profesjonalizmu, zaangażowania i odpowiednio rozwiniętych umiejętności. Efekt negocjacji zakupowych prowadzonych przez Kupca bądź osobę, której powierzono koordynowanie zakupów w firmie, przekłada się bezpośrednio na rentowność przedsiębiorstwa. Mając na uwadze optymalizację zakupów w firmie istotne staje się profesjonalne przygotowanie do spotkania i rozmowy z dostawcami.
Celem szkolenia jest poszerzenie wachlarza zachowań negocjacyjnych oraz nabycie przez Uczestnika umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”, m. in. poprzez doświadczenie trudnych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie rzeczywistych negocjacji.
 
 
Szkolenie skierowane jest do:
 • pracowników działów zakupów 
 • osób zainteresowanych tematyką skutecznych negocjacji z dostawcami 
Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia przełożonemu:
 • Niższe ceny zakupionych towarów/usług, a co za tym idzie optymalizacja zakupów
 • Pozytywny wpływ na rentowność przedsiębiorstwa
 • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako grupy profesjonalistów)
Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał/a:
 • podstawowe dla procesu negocjacji techniki wpływania na rozmówcę
 • wybrane techniki komunikacyjne, użyteczne w negocjacjach handlowych
 • strategie prowadzenia rozmów ze słabszej pozycji (z silniejszym partnerem)
 • strategie jakie należy stosować w specyficznych warunkach (negocjacje z silniejszym partnerem, ze stałym kontrahentem,                   w sytuacji kryzysowej etc.)
 • techniki odmawiania sprzedawcy, który żąda zbyt wiele
Po odbyciu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił/a:
 • reagować w trudnych sytuacjach, które mogą wystąpić w trakcie rzeczywistych negocjacji handlowych
 • wykorzystać w praktyce kluczowe techniki negocjacyjne
CEL SZKOLENIOWY
 
Zapoznanie uczestników z podstawami i specyfiką negocjacji handlowych. Wprowadzenie i omówienie podstawowych, najskuteczniejszych technik prowadzenia negocjacji zakupowych w paradygmacie WIN-LOSE i WIN-WIN.
 
W trakcie szkolenia uczestnik
 • doświadczy trudnych sytuacji, które mogą wystąpić w trakcie rzeczywistych negocjacji handlowych
 • zapozna się z podstawowymi dla procesu negocjacji technikami wpływania na rozmówcę
 • rozwinie kluczowe umiejętności negocjacyjne
 • pozna wybrane techniki komunikacyjne, użyteczne w negocjacjach handlowych
 • pozna strategie prowadzenia rozmów ze słabszej pozycji (z silniejszym partnerem)
 • dowie się, jakie strategie stosować w specyficznych warunkach (negocjacje z silniejszym partnerem, ze stałym kontrahentem,         w sytuacji kryzysowej etc.)
 • pozna i przećwiczy techniki odmawiania sprzedawcy, który żąda zbyt wiele
PROGRAM SZKOLENIA
 
Wprowadzenie do problematyki negocjacji handlowych
 • klasyfikacja negocjacji: pozycyjne vs problemowe
 • negocjacje handlowe jako negocjacje pozycyjne: charakterystyka, obszary, uczestnicy i ich role
 • główne elementy negocjacji. BATNA, WATNA, dolna linia. Inne kluczowe pojęcia
 • co pomaga, a co przeszkadza negocjować (czas, miejsce, problem, kontekst i otoczenie)
 • cena i jej rola w procesie: czy zawsze kluczowa?
 • konflikty w negocjacjach handlowych, koło konfliktów, rola kooperacji i konfliktu
 • pomost negocjacyjny
 • negocjacje jeden na jeden kontra negocjacje w zespołach
 • style negocjacji, kategoryzacja negocjatorów ze względu na styl negocjowania
 • analiza własnego stylu negocjacji, test autodiagnozy negocjatora
Przygotowania do negocjacji handlowych
 • Dlaczego negocjacje wygrywają ci, którzy się przygotowują?
 • Identyfikacja źródeł siły w negocjacjach. Określenie celu głównego i celów pośrednich
 • Zdefiniowanie obszaru negocjacji i kryteriów brzegowych
 • Zbieranie informacji o drugiej stronie. Przewidywanie zachowań i możliwych wariantów końcowych
 • Dobór strategii, technik i argumentów. Stworzenie planu rozmowy
 • Zdefiniowanie BATNA, dolnej linii, punktu oporu i aspiracji. Opracowanie celów dla różnych obszarów negocjacji
 • Określenie mocnych i słabych punktów. Wybór priorytetów, argumentów i obszarów możliwych ustępstw
 • Przygotowanie dodatkowych materiałów
Etapy negocjowania
 • Pierwszy kontakt. Identyfikacja typu i stylu rozmówcy oraz stosowanych przez niego taktyk.
 • Początek negocjacji właściwych.
 • Negocjacje zasadnicze. Omówienie kolejnych elementów procesu.
 • Finał negocjacji. Domykanie kontraktu
Strategie, techniki, chwyty i sztuczki
 • Wybór strategii i adekwatnych metod wywierania wpływu
 • Chwyty “czyste”: argumentacja i kontrargumentacja
 • Chwyty “brudne”: sylogizmy, techniki perswazyjne, manipulacja werbalna i niewerbalna
 • Wprowadzenie i omówienie wybranych gier, chwytów i sztuczek
 • Odpowiadanie na nieczyste zagrania drugiej strony
 • Obniżanie wartości ofert konkurencyjnych
 • Gra na emocje: kiedy się sprawdza, jak się przed nią chronić? Sposoby kontroli własnych emocji i wpływania na emocje drugiej strony  
 • Interpretowanie sygnałów werbalnych i niewerbalnych
 • Blef w negocjacjach i metody jego identyfikacji u drugiej srony
Problemy szczegółowe
 • Negocjacje wokół stanowisk (osób) vs negocjacje rzeczowe (wokół interesów).
 • Wysokość oferty początkowej.
 • Zachowanie równowagi pomiędzy mówieniem i słuchaniem
 • Podtrzymywanie pozytywnej atmosfery rozmów
 • Jak radzić sobie w sytuacjach patowych
 • Renegocjacje umów handlowych

  Stosowane techniki kształcenia:
  • dyskusje
  • studium przypadku- case study
  • odgrywanie ról/scenek
  • wykład/prezentacje
  • testy
Wszystkie nasze szkolenia są dostępne również jako szkolenia zamknięte (wewnętrzne - tylko dla pracowników jednej organizacji).

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

szkolenie w formie zamkniętej - termin pozostaje do ustalenia

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]