Negocjacje zakupowe prowadzone w oparciu o przygotowanie zapytania ofertowego

Negocjacje zakupowe prowadzone w oparciu o przygotowanie zapytania ofertowego

czas trwania szkolenia: 2 dni

I. Do kogo skierowanie jest szkolnie

Pracownicy działu zakupów. Pracownicy działający w zespołach negocjacji zakupowych oraz prowadzący negocjacje indywidualnie.

II. Cele
  • Nabycie umiejętności komunikacji podczas negocjacji zakupowych w zespole negocjacyjnym
  • Zwiększenie skuteczności własnego działania poprzez umiejętne radzenie sobie z napięciem emocjonalnym podczas negocjacji zakupowych
  • Umiejętność przygotowania zapytania ofertowego jako istotnego czynnika wpływającego prowadzenie negocjacji zakupowych
  • Poznanie technik wywierania wpływu podczas negocjacji zakupowych
  • Opracowanie optymalnego modelu zachowań w sytuacjach stresu (negocjacji)
  • Umiejętność redukcji stresu oraz działania profilaktyczne
  • Zapoznanie się z wybranymi technikami zamykania procesu negocjacji zakupowych

III. Metody szkoleniowe

Praca metodami aktywnymi: prezentacja, dyskusje, praca w małych grupach, studium przypadku, kwestionariusze, gry symulacyjne i odgrywanie ról (praca z użyciem kamery video).  Nasza praca opiera się na cyklu Kolba. Każdy uczący się jest zapraszany do uczestniczenia w doświadczeniu (ćwiczeniu), następnie wyciągania wniosków.
Kolejnym krokiem jest szukanie teorii, która wyjaśnia mechanizm doświadczenia, a na końcu do znajdowania zastosowania w pracy zawodowej. Wraz z analizą i szukaniem rozwiązań, dostarczamy niezbędną wiedzę teoretyczną, która pomaga zrozumieć mechanizmy zachowań ludzkich dostarczamy niezbędną wiedzę teoretyczną, która pomaga zrozumieć mechanizmy zachowań ludzkich.


IV. Program szkolenia


Dzień I


1.Uwarunkowania prawno -zwyczajowe umów  handlowych.
2. Analiza ryzyk związanych z umową.
2a. Zarządzanie ryzykiem umowy przez kupującego.
2b Ustalenie preferencji w umowie przez kupującego.
2C. Preferencje w zakresie ogólniej koncepcji umowy.
3. Zasady poszukiwania partnera handlowego  i oceny jego wartości.
3a. Analiza rynku podejmowania w celu znalezienia partnera handlowego.
3b. Największe bazy informacji handlowej o partnerach.
3c.  Zasady oceny i sprawdzania wiarygodności partnerów handlowych.
4.Zawieranie umów w formie oferty.
4a. Formułowanie  zapytania ofertowego.
4b. Przykłady zapytań ofertowych i pułapki z tym związane.
4c. Ustalanie cen, promocje  oraz rabaty w umowach zakupowych.
4d. Znaczenie marki produktu oraz jego cykl życia w negocjacjach zakupowych.
5.Zasady uzgadniania w umowie warunków płatności.
5a. Analiza sposobu płatności z punktu widzenia kupującego.
5b. Analiza sposobu płatności z punktu widzenia sprzedającego.
5c. Akredytywa dokumentowa i ich rodzaje.
5d. Incaso, rachunek zastrzeżony, gwarancje bankowe, weksel - ich rodzaje  oraz zasady ich użycia.

Dzień II

6.Negocjowanie i formułowanie zasadniczych klauzul umowy.
7.Negocjowanie i formułowanie ogólnych klauzul umowy.
8.Zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń.
8a. Rodzaje reklamacji i ich uzasadnienie.
8b. Reklamacje dochodzone z tytułu wad towaru lub usługi pomiędzy firmami.
8c. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi  oraz gwarancji jakości.
9. Taktyki negocjowania elementów umowy.
9a Przygotowanie negocjacji.
9b. Przygotowanie procesu negocjacji.
9c. Negocjacje właściwe przy wspólnym stole.
9d. Wybrane taktyki negocjacyjne.
9e. Techniki przełamywania impasu w negocjacjach.
9f.  Techniki zamykania negocjacji i  jego finalizowanie.

SYLWETKA TRENERA

Piotr D.

Od 12 lat trener zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju osobistego, mentor, praktyk biznesu. W trakcie swojej kariery prowadził szkolenia zarówno komercyjne jak i współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Doświadczony trener, specjalizujący się w prowadzeniu projektów szkoleniowo-mentorskich  i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich. Ma na swoim koncie przepracowanych około 2000 dni szkoleniowych. Ekspert w zakresie prowadzenia warsztatów metodą prowokatywną.
Prowadził szkolenia między innymi dla: Auchan, PSS Społem: Białystok, Łomża, Grajowo, Starogard Gdański, Simple, Deichmann, Reserved, Hotel Podlasie, Hotel Energetyk, Skok Nike, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki  Żywnościowej, Nordenia, Profi S.A, Kulinaria S.A, Poczta Polska, Dom Handlowy Notus, Amplico Life, Bank Gospodarki Żywnościowej, Telewizja Polska SA, Koleje Mazowieckie, Inżyniera Rzeszów, Krajowa Izba Gospodarcza, OHP, PGNiG, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości  i Administracji w Lublinie, Orlen S.A.
Przeprowadzał projekty szkoleniowo – mentorskie,  które obejmowały następującą tematykę: Rozwój kompetencji miękkich  pracowników oraz menagerów: budowanie zespołu,  motywowanie, wykorzystywanie technik kreatywność w rozwoju kompetencji pracowniczych,  technik negocjacje zakupowe i sprzedażowe, techniki sprzedaży, budowania relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (miedzy innymi windykacja należności), negocjacje, obsługa trudnego  klienta, zarządzanie zespołem sprzedażowym, skuteczna organizacja czasu pracy metodę GTD, warsztaty radzenia sobie ze stresem, wpływem komunikacji na funkcjonowanie firmy i zespołu, zarządzanie i budowanie własnego wizerunku oraz  przywództwa.
Praktyk - mentor, w którego warsztatach  i szkoleniach brała udział wyższa kadra zarządzająca firm takich jak:  Fuji Sericol, Nordenia SA, Medicover, Profi S.A, Woda Mineralna Jurajska, Woda Minieralna Augustów, Euro Papier Impap, Filmoteka Narodowa, Politechnika Szczecińska, Uniwersytet Wrocławski, JW. Construction, Inea S.A Stumpf Hydrobudowa. Warsztaty obejmowały następującą tematykę: z zakresu budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, motywowania, skutecznego przywództwa.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]