Profesjonalna obsługa klienta i obsługa trudnego klienta

"Przekuj zarzuty na korzyści"


CEL SZKOLENIA
 • uświadomienie znaczenia budowania wizerunku firmy poprzez profesjonalną obsługę
 • rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem
 • zdobycie umiejętności analizowania potrzeb klienta
 • poznanie kluczowych momentów w kontaktach z klientem
 • poznanie elementów skutecznej komunikacji
 • rozwinięcie umiejętności aktywnego słuchania klientów i eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych
 • poznanie typologii trudnych klientów
 • udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi klientami
 • poszukiwanie własnych sposobów radzenia sobie z różnymi typami klientów
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • rozwinięcie umiejętności panowania nad emocjami
 • rozwiniecie technik asertywności w kontakcie z klientem
 • wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem
PROGRAM SZKOLENIA

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA JAKO ŹRÓDŁO PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ
 • konkurencyjny rynek, czyli (r)ewolucja w sprzedaży - krótkie przedstawienie wyzwań współczesnego rynku
 • jakość obsługi klienta  - określenie jakości obsługi klienta, na czym ona polega i czy dostrzegamy ją na co dzień
 • pomiar jakości obsługi klienta – przedstawienie najważniejszych narzędzi do pomiaru jakości obsługi klienta
 • dlaczego tracimy klienta
 • analiza potrzeb klientów i badanie satysfakcji klienta – przedstawienie istoty analizy potrzeb klienta, jako kluczowego czynnika do sukcesu
 • dobre relacje z klientem
 • czym jest lojalność klienta – przedstawienie istoty lojalności klienta i  korzyści z niej wynikających
 • rola przekonań w podejściu do klienta i jakości obsługi klienta
 • wiedza i umiejętności pracownika zajmującego się obsługą klienta
TYPOLOGIA KLIENTÓW ZE WZGLĘDU NA POSTRZEGANIE ŚWIATA
 • wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk – przedstawienie podziału klientów w zależności od tego w jaki sposób odbierają otaczającą rzeczywistość
 • indywidualne podejście do klienta w praktyce – opis sposobów podejścia do klienta w zależności o typu jego osobowości
BEZPOŚREDNI KONTAKT Z KLIENTEM. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W KONTAKCIE Z KLIENTEM
 • proces komunikacji
 • indywidualne style komunikowania się
 • bariery skutecznego komunikowania się w kontakcie z klientem i sposoby ich przezwyciężania
 • niewerbalne wywieranie wpływu -  zachowania niewerbalne, które wpływają pozytywnie lub negatywnie na klienta
 • aktywne słuchanie a budowanie relacji z klientem
 • dostrojenie i dopasowanie
 • komunikacja słowna – czynniki sukcesu w komunikacji
 • jak cię widzą tak cię piszą – budowanie wizerunku
 • narzędzia kontroli rozmowy z klientem – omówienie podstawowych metod
 • rola pytań
 • parafraza
 • komunikat typu „TY” i „JA”
 • notatki
 • liczebniki
 • podsumowanie
TECHNIKI OBSŁUGI KLIENTA PRZEZ TELEFON
 • dobre nawyki w rozmowie telefonicznej – co wolno a czego nie wolno
 • rola naszej mowy – ton głosu, tempo, głośność, intonacja i ich rola w odbiorze przez rozmówcę
 • przygotowanie do rozmów sprzedażowych
 • etapy telefonicznej rozmowy sprzedażowej
 • powitanie i autoprezentacja – tworzenie pierwszego wrażenia
 • badanie potrzeb oraz motywów zakupu klienta
 • przedstawienie oferty dostosowanej do oczekiwań klienta
 • pokonywanie zastrzeżeń i obiekcji klienta
 • finalizacja – podsumowanie i zamknięcie sprzedaży
METODA SUPER - ZASADY OBSŁUGI KLIENTA';
 • Skuteczność
 • Upewnianie
 • Prezencja
 • Empatia
 • Reakcja
ASERTYWNOŚĆ W KONTAKCIE Z KLIENTEM
 • co to jest asertywność
 • techniki asertywne w komunikacji z klientem
 • technika zdartej płyty
 • mówienie „nie” w sposób asertywny
 • czterostopniowa procedura wyrażania emocji
UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
 • typologia „trudnych” klientów ze względu na interakcję z osobą obsługującą
 • gdzie rodzi się konflikt? kiedy przestajemy panować nad sytuacją?
 • złe słowa
 • jak zapobiec negatywnym skutkom konfliktu w relacji z klientem?
 • budowanie pozytywnego nastawienia do zastrzeżeń i trudnych sytuacji
 • język korzyści w rozmowach z klientami
 • reklamacje – jak sobie z mini radzić; reklamacje szansą dla firmy
 • trudne rozmowy z klientami. jak sobie z nimi radzić
 • sytuacja z klientem zdenerwowanym
 • sytuacja z klientem roszczeniowym
 • sytuacja z klientem aroganckim i krzyczącym
 • sytuacja z klientem, który „wie lepiej”
 • zaufanie klienta - czy można je odzyskać 
ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM
 • znaczenie emocji w komunikacji,  empatia, asertywność w komunikacji
 • metody zapamiętywania
 • postępowanie z własnymi emocjami i stresem
 • metody kontroli emocji handlowca i klienta jak "wykorzystać" negatywne emocje na swoja korzyść

SYLWETKA TRENERA

Trener biznesu oraz coach, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jako coach i trener specjalizuje się zarówno w rozwoju osobistym (Life Coach) oraz  coachingu menedżerskim (Executive Coaching).
Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego oraz w dziedzinie samorozwoju w takich obszarach, jak: podejmowanie decyzji, zarządzanie sobą w czasie, wyznaczanie celów, planowanie, samomotywacja, efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej wartości, czy rozwijanie swojego potencjału. Współpracowała z ponad 30 firmami, dla których realizowała, tak projekty doradcze związane z wdrażaniem strategii, jak i projekty szkoleniowe i coachingowe. Jest autorką ponad 30 artykułów z dziedziny zarządzania, jest współredaktorką książki: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie oraz autorką książek: Alians strategiczny jako wstęp do fuzjii przejęcia, Komunikacja bez barier, czyli wilk syty i owca cała oraz Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj swoje marzenia. Jest również autorką bloga codziennielepsi.com, który traktuje szeroko o samorozwoju, pokonywaniu słabości, ale przede wszystkim o znajdowaniu i rozwijaniu swoich tlenów i stawaniu się każdego dnia lepszym niż się było wczoraj.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

08 - 09 lipiecWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]