PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA - warsztaty dla zaawansowanych

PROFESJONALNA ASYSTENTKA/SEKRETARKA

warsztaty dla zaawansowanych


SKUTECZNA KOMUNIKACJA I TECHNIKI REDUKCJI STRESU W PRACY ASYSTENTKI

METODOLOGIA SZKOLENIA:
 • Wykład interaktywny
 • Warsztat
 • Praca indywidualna
 • Dyskusja moderowana
 • Odgrywanie ról
 • Testy autodiagnostyczne
PROGRAM SZKOLENIA


1. ŚWIADOME BUDOWANIE WIARYGODNEGO WIZERUNKU OSOBISTEGO
Budowa wiarygodnego wizerunku profesjonalnej asystentki
 • Profesjonalne opracowanie koncepcji wizerunku
 • Badanie i analiza wizerunku
 • Psychologiczne teorie postrzegania ludzi
 • Znaczenie wyglądu zewnętrznego
 • Ubiór, kolorystyka, znaczenie ubioru
 • Naturalny styl a zasady
 • Umiejętność powitania
 • Jak pracować nad charyzmą?
 
2. ISTOTA ASERTYWNOŚCI 
 • Kompetencje emocjonalne i społeczne warunkujące inteligencję emocjonalną: samoświadomość; samoregulacja; motywacja; empatia; umiejętności społeczne
 • Komunikacja i asertywność w biznesie
 • Rozpoznanie indywidualnego potencjału w zakresie sposobów komunikacji i asertywności
 • Modele komunikacyjne i kanały przekazu
3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI ROZPOZNAWANIA I NAZYWANIA EMOCJI INNYCH
 • Umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • Emocje pozytywne i negatywne
 • Budowanie postawy asertywnej
 • Mapa Asertywności - Psychotest
4. KOMUNIKACJA NIEWERBALNA A ASERTYWNOŚĆ
 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści
 • Postawy akceptujące, postawy negujące
 • Postawy i gestykulacja jako niewerbalne sposoby przekazywania treści; nauka gestów wspierających 
5. KOMUNIKACJA WERBALNA I ASERTYWNOŚĆ
 • Szacunek do siebie, poczucie własnej wartości i samoświadomość własnych emocji
                 - trening wypowiedzi asertywnych 
                 - werbalne granice dialogu
 
 • Asertywność- mity na temat asertywności. Korzyści osobiste i społeczne. Korzyści na poziomie organizacji
 • Umiejętność stawiania granic oraz obrony własnych praw w kontaktach zawodowych
 • Jak odmówić i zachować poprawne relacje? Asertywna procedura w sytuacji odmawiania- komunikowanie współpracownikowi/ klientowi niepomyślnych wiadomości
 • Uniwersalny schemat informacji zwrotnej- możliwości i korzyści
 • Formuły asertywnego zachowania w sytuacji przyjmowania oceny innych, w tym obwiniania/ krytyki
 • Umiejętność przepraszania za winę własną. Unikanie obwiniania. Dystansowanie się
 • Asertywna informacja zwrotna
                 - udzielanie i przyjmowanie krytyki
 
 • Trening wyrażania uczuć pozytywnych
6. TRENING ASERTYWNOŚCI 
 • Istota i zasady asertywności i prawa asertywności w sytuacjach zawodowych
 • Asertywność wobec autorytetów i przełożonych
 • Asertywność wobec podwładnych
 • Asertywność w sytuacjach trudnych i z trudnymi partnerami
 • Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy)
7. JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z ROZMÓWCĄ?
 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania
 • Kulturalne upominanie klienta
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej 
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony klientów – zasady
 • Jak reagować na propozycje korupcyjne
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty klienta
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z klientami
 • Wykorzystanie sytuacji niezadowolenia jako okazji do świadczenia usługi doradczej
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób; uświadamianie klientowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami klientów, np. jak dojść do porozumienia z klientem antagonistą?
 • Klient zdenerwowany – przydatne zwroty i schemat reagowania; przyjmowanie skarg i reklamacji klientów, itp.
8. ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE
 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących 
              - obszary trudności w odmawianiu 
              - jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
 
 • Asertywne wyrażanie próśb
               - dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
               - jak formułować asertywną prośbę?
Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu 
               - kiedy warto wypowiadać krytykę
               - problemy z przyjmowaniem krytyki 
               - co robić z nie konstruktywną krytyką
               - oddzielenie opinii od faktów
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
              - jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
              - typowe błędy w wyrażaniu opinii
              - jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
               - komunikaty JA i komunikaty TY
               - metody ustanawiania konstruktywnych relacji
               - hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
               - asertywna obrona przed gniewem i agresją
 
 
9. STRES  W PRACY ASYSTENTKI
 • Stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja
 • Objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • Typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • Sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy
 • Stres w pracy asystentki
10. OBJAWY STRESU, CZYLI PO CZYM POZNAĆ, ŻE JESTEŚMY POD WPŁYWEM STRESU?
 • Reakcje fizyczne 
 • Reakcje psychologiczne 
 • Zmiany w zachowaniu
11.TYPOWE REAKCJE NA STRES, CZYLI JAK FUNKCJONUJEMY W TRUDNYCH SYTUACJACH?
 • Emocjonalne vs zadaniowe nastawienie do stresu
 • Strategia poznawcza
 • Strategia emocjonalna
 • Fantazje, myślenie życzeniowe
 • Współdziałanie z innymi
12.SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM 
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji 
 • Identyfikowanie własnego wzorca 
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami? 
              - rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia
              - szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
              - wyrażanie emocji pozytywnych
              - psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
              - autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń 
              - rodzaje oddechu
              - Praktyka świadomego oddechu
 
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
 • Techniki relaksacyjne - „Relaksacja przez oddychanie” / „Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / „Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne
 • Wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • Wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu
13. ŚWIADOMA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA ZDROWE RELACJE 
 • Czym jest świadoma komunikacja
 • Moje emocje a emocje innych ludzi 
 • Relacje z samym sobą a relacje z innymi
 • Oczekiwania a emocje 
 • Świadomość siebie i świadomość rozmówcy – ćwiczenia 
 • Ograniczenia emocjonalne w komunikacji
14. INDTWIDUALNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM
 • Uświadomienie sobie indywidualnych stresorów
 • Stworzenie indywidualnego katalogu narzędzi antystresowych
 • Strategia naprawcza – program indywidualnego zapobiegania stresowi w pracy asystentki

SYLWETKA TRENERA

Piotr R.

Trener, coach, konsultant, negocjator i mówca motywacyjny.
Wykładowca na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.
Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation). Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań.
Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights.
Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.
Szkolił między innymi przedstawicieli firm usługowo handlowych:
Alior Bank, Allianz Bank Polska, Accenture Sp. z o.o, Avon Cosmetics Polska, Avon Operations Polska Sp. z o.o., Bank BPH, Banku Spółdzielczy w Nowym Stawie, Bank Zachodni WBK, Bank Millennium, Browar Okocim S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Dr Irena Eris, Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, FERRING PHARMACEUTICALS B.V., Grupa Żywiec S.A., Henkel, Lug Light Factory, Grupa L'Oréal, Microsoft, NESTLE POLSKA S.A., Operator ARP, Philip Morris Polska S.A., Proctor & Gamble, Renault Polska, ROSSMANN SDP Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construction, Tesco Polska Sp. z o.o., TUI Poland Sp z o .o., Unilever Polska SA, Volkswagen Bank Polska.
Szkolił między innymi przedstawicieli takich firm produkcyjnych jak:
3M Poland Sp. z o.o, Alstom Power. Sp. z o. o., Antalis Poland Sp. z o.o, ArcelorMittal Poland S.A.,  Budimex S.A., BP Polska, Bruss Polska, Browar Okocim S.A., British American Tobacco Polska Trading, Ciech S.A., Coca - Cola HBC Polska, Colgate-Palmolive Poland Sp. z. o. o., Cussons, Danfoss Sp. z o.o., Dr Irena Eris, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., Eurocash Delikatesy Centrum, Farm Frites Poland SA, Faurecia Automotive Polska Sp. z o.o., G.EN. GAZ ENERGIA S.A., Grupa Selena FM S.A.,  Grupa Żywiec S.A., Henkel, Hochtief Polska Sp. z o.o., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o., LUG S.A.  Michelin Polska S.A., Microsoft Sp. Z o.o., MICHELIN Polska, NESTLE POLSKA S.A., Perła - Browary Lubelskie S.A., PGNiG S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Philip Morris Polska S.A., Philips Lighting, Proctor & Gamble, Renault Polska, SKF Polska, Siemens, S&T Services Polska, Sandvik Mining and Construction, ThyssenKrupp Xervon Polska, UNIBEP S.A., Węglokoks S.A., VDS Chełm i innych.

Od wielu lat prowadzi również szkolenia przygotowane specjalnie dla poszczególnych jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli. Szkolił między innymi przedstawicieli takich instytucji jak: Sejm i Senat RP, Kancelaria Prezydenta i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu i Senatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Sądownictwa,  Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Regulacji Energetyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Urzędy Marszałkowskie i wielu innych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
 
 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]