Komunikacja z klientem

Komunikacja z klientem


CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu kształtowanie umiejętności w zakresie obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania reakcji emocjonalnej do typu klienta i sytuacji obsługi.


CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Udoskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnym i wymagającym klientem
 • Rozwinięcie umiejętności panowania nad swoimi emocjami i emocjami klientów
 • Poznanie umiejętności wywierania wpływu na klientów o różnych typach osobowości
 • Rozwinięcie umiejętności eliminowania ryzyka powstania sytuacji trudnych


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIATYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ OBSŁUGI
 • Rozpoznanie charakterystyki klienta
 • Dopasowanie stylu do typu klienta
 • Wpływ poprzez wartość klienta

ZASPOKAJANIE PSYCHOLOGICZNYCH POTRZEB KLIENTA
 • Badanie potrzeb klienta
 • Jak sprawić, aby klient poczuł się ważny?
 • Jak wpływać na pozytywne emocje klienta?
 • Budowanie lojalności i zadowolenia
 • Opłacalność tworzenia dobrych relacji z klientem

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM - ĆWICZENIA
 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta
 • Kim jest trudny klient i dlaczego stawia opór

BUDOWA AUTORYTETU A SKUTECZNA KOMUNIKACJA WERBALNA
 • Siła tego co mówimy – słowa
 • Siła tego jak mówimy - głos
 • Zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji
 • Klarowność i przejrzystość wypowiedzi
 • Techniki nawiązywania i potwierdzania kontaktu, umiejętność stawiania pytań, techniki uzyskiwania odpowiedzi twierdzącej, argumentowanie, komunikaty budujące zaufanie
 • Pułapki w komunikacji werbalnej - ćwiczenia

AKTYWNE SŁUCHANIE
 • Poziomy jakości słuchania
 • Selektywne słuchanie klienta
 • Sztuka wychwytywania istotnych elementów
 • Ćwiczenia

BUDOWA AUTORYTETU A SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA
 • Strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • Typy uścisków dłoni i ich znaczenie – ćwiczenie indywidualne
 • Mimika twarzy
 • Postawa ciała
 • Gesty
 • Skuteczne budowanie wizerunku a mowa ciała
 • Gesty wzmacniające wypowiedź
 • Ćwiczenia

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI
 • Wzbudzanie sympatii
 • Atrybuty profesjonalisty i budowania swojej wiarygodności
 • Metody wpływania na decyzje innych
 • Manipulacja a perswazja
 • Wybrane techniki wywierania wpływu
 • Obrona przed manipulacjami klientów
 • Ćwiczenia

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?
 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie”?
 • Kulturalne upominanie klienta
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach

JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI KLIENTAMI?
 • Przyczyny niezadowolenia klientów
 • Reagowanie na emocje i zażalenia
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych (w jaki sposób doprowadzić do eskalacji konfliktu z klientem? Jak wygasić emocje gdy już konflikt wybuchł/ jak i kiedy przyznać klientowi rację)
 • Techniki redukcji i kontroli stresu
 • Diagnoza własnej odporności na stres: narzędzie standaryzowane
 • Techniki zapobiegania stresowi, ćwiczenia

RADZENIE SOBIE Z KLIENTAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych klientów, ćwiczenia, odgrywanie scenek
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości w procesie obsługi klienta
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Cele, diagnoza, dostrojenie do rozmówcy, wpływ, nastawienia
 • Efektywne wywieranie wpływu na osoby o różnych typach osobowości
 • Osobowość urzędnika w kontakcie z klientem
 • Silne i słabe strony poszczególnych stylów społecznych w procesie obsługi klienta
 • Ćwiczenia

SPECYFIKA TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
 • Struktura rozmowy telefonicznej
 • Ćwiczenie: „ Powitanie Klienta przez telefon”
 • Cel : Uświadomienie sobie konieczności stosowania poprawności w powitaniu klienta
 • Opis: Każdy z uczestników indywidualnie wita klienta przez telefon wg. schematu
 • Słowa klucze
 • Jak zbudować zaufanie na początku rozmowy?
 • Budowanie atmosfery w rozmowie telefonicznej
 • Ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców

DRESS CODE - ELEGANCJA W UBIORZE – STRATEGIA BUDOWANIA WIARYGODNOŚCI
 • Ubiór a sztuka autoprezentacji
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

05 - 06 sierpieńŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego KlientaSzkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

-->
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]