Skuteczna sprzedaż i obsługa klienta

Skuteczna sprzedaż i obsługa klienta

METODOLOGIA SZKOLENIA

70% metody interaktywne, 30% teoria i przekazanie wiedzy
 • Wykład interaktywny
 • Prace grupowe i indywidualne
 • Dyskusje moderowane
 • Symulacje
 • Scenki nagrywane na video
 • Testy autodiagnostyczne
 • Testy osobowości
 • Odgrywanie ról

PROGRAM SZKOLENIA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA
 • Świadoma budowa wizerunku - Kogo chcę pokazać
 • Przełamywanie barier komunikacyjnych i łamanie stereotypowych zachowań
 • Strategia oparta na Analizie Obszaru Rozmowy: Handlowiec – menedżerem Klienta lub Handlowiec – doradcą Klienta

SKUTECZNY NEW BUSINESS
 • Strategia poszukiwania nowych Klientów
 • Znaczenie aktywności w poszukiwaniu inwestycji i klientów
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?
STRUKTURA PREZENTACJI HANDLOWEJ
 • Punkt wyjścia: Potrzeba czy produkt?
 • Trzy strategie układu treści w komunikacie do Klienta
 • Prezentacja metodą P-CKMA (potrzeba – cecha – korzyść – mankament – argument)
 • Strategia BBC (3P)
 • Spójność i najważniejsze szczegóły decydujące o sukcesie wizyty handlowej
 • Techniki radzenia sobie ze stresem i zarządzania konfliktem
 • Dobór postaw prezentacyjnych do sytuacji oraz typu klienta
 • Techniki wpływu społecznego podczas wizyty handlowej
 • Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy
 • Tajniki siły perswazji
 • Wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej
 • Warsztat rozmów z klientem przed kamerą
PRZYGOTOWANIE I WZBOGACANIE PREZENTACJI HANDLOWEJ
 • Cztery kluczowe pytania prezentacji
 • Zdefiniowanie celu: Informacyjny, perswazyjny czy stymulacyjny?
 • Kluczowe informacje o odbiorcach prezentacji handlowej
 • Wybór treści: Kluczowe elementy
 • Dobór skutecznej argumentacji do typu społecznego odbiorcy
 • Techniki wzbogacania prezentacji: Środki retoryczne, wizualizacja, wykorzystanie zmysłów
 • Czy trudno Ci mówić językiem słuchacza?
 • Sztuka prezentacji handlowej i budowa charyzmy
 • Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji

PREZENTACJA HANDLOWA (WIZYTA HANDLOWA) W PRAKTYCE
 • Ocena indywidualnych wystąpień uczestników szkolenia
 • Postawa i komunikacja niewerbalna
 • Tempo mówienia, natężenie głosu wykorzystywanie pauz
 • Kontakt wzrokowy z audytorium
 • Postawa ciała
 • Gestykulacja
 • Dynamika – ruch
 • Zwracanie się do słuchaczy
 • Pewność wypowiedzi
SZTUKA ASERTYWNOŚCI W SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA
 • Zaawansowane narzędzia asertywności
 • Ćwiczenia jak przekazać tę samą informację na poziomie łagodnym, dominującym i asertywnym
 • Techniki asertywności
 • Stanowcze wyrażanie odmowy bez wywoływania konfliktu
 • Asertywna reakcja w sytuacjach stresowych
 • Asertywność w praktyce handlowej
 • Przyjmowanie krytyki
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi innych osób

EFEKTYWNA PERSWAZJA I WYWIERANIE WPŁYWU
 • Komunikacja a wywieranie wpływu
 • Paleta technik manipulacji i wywierania wpływu
 • Narzędzia antymanipulacji
 • Komunikacja a wywieranie wpływu
 • Perswazja, manipulacja i wpływ
 • Podstawowe techniki manipulacji
 • Pierwsze wrażenie i budowanie wiarygodności   
 • Perswazja w trakcie prezentacji handlowej
 • Gesty wzmacniające i sugerujące
 • Efektywne wywieranie wpływu na innych w zależności od typów osobowości
 • Perswazja w trakcie prezentacji handlowej
 • Dwie strategie budowania „siły negocjacyjnej”
 • Rzeczywista siła negocjacyjna: sojusznicy, strategia argumentacji i ustępstw
 • Kategorie „brudnych chwytów” negocjacyjnych, techniki wpływu społecznego, triki i gry negocjacyjne: Szanse i zagrożenia dla procesu negocjacji i wizerunku Firmy
 • Praktyczne reagowanie na „brudne chwyty” i techniki wpływu
 • Twój styl w negocjacjach: Test

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM
 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Rola indywidualnego podejścia do klienta
 • Strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • Nawiązywanie kontaktu i podtrzymywania relacji
 • Określenie i zrozumienie potrzeb klienta

JAK RADZIĆ SOBIE Z „TRUDNYM” KLIENTEM
 • Przyczyny niezadowolenia klientów
 • Reagowanie na emocje i zażalenia
 • Profesjonalizm w radzeniu sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • Radzenie sobie z manipulacją i krytyką
 • Wyjaśnianie obiekcji klienta
 • Radzenie sobie z konfliktem
 • Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych ( w jaki sposób doprowadzić do eskalacji konfliktu z klientem? Jak wygasić emocje gdy już konflikt wybuchł/ jak i kiedy przyznać klientowi rację)
 
TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ OBSŁUGI
 • Rozpoznanie charakterystyki klienta
 • Dopasowanie stylu do typu klienta
 • Wpływ poprzez wartości klienta
 
RACJONALNE POSZUKIWANIE POTENCJALNYCH KLIENTÓW ORAZ PLANOWANIE ROZMÓW I WIZYT HANDLOWYCH
 • Wycena klienta
 • Zarządzanie portfelem klientów (metoda Pareto i macierz BCG)
 • Przygotowanie do wizyty handlowej
 • Zarządzanie czasem pracy przedstawiciela handlowego

PRZYCHODY I ZYSK ZE SPRZEDAŻY
 • Upusty, rabaty i ustępstwa na rzecz klienta
 • Zasady udzielania rabatów
 • Plan ustępstw na zasadzie win win
 • Zadowolenie klienta a zysk i cele firmy
 • Sprzedawca/Opiekun Przyjaciel Klienta, czyli między młotem a kowadłem
 • Analiza i wyciąganie wniosków z przeprowadzonych spotkań
 
JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI KLIENTAMI?
 • Przyczyny niezadowolenia klientów
 • Reagowanie na emocje i zażalenia
 • Procedura radzenia sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • Radzenie sobie z manipulacją i krytyką
 • Profesjonalizm w radzeniu sobie z reklamacjami
 
DRESS CODE – BUDOWANIE WIZERUNKU PROFESJONALNEGO PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju

FINALIZACJA ROZMOWY
 • Standardowe sposoby finalizacji
 • Nieszablonowe strategie finalizacji
 • „Nie” warunkowe i „nie” rozstrzygające. Kiedy Klient odmawia, a kiedy nie jest przekonany? Jak zmienić „nie” warunkowe na „tak”?
        
KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA W PROCESIE SPRZEDAŻY ORAZ OBSŁUGI KLIENTA
 • Zadawanie pytań – strategia perswazji
 • Prowadzenie rozmowy – metodyka analizy zachowania werbalnego
 • Wywieranie wpływu na partnera negocjacyjnego i sztuka słuchania
 • Operowanie przestrzenią i gestami; interpretacja mowy ciała

SKUTECZNA SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA A OSOBOWOŚĆ
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych Klientów
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości w procesie sprzedaży
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Efektywne wywieranie wpływu na osoby o różnych typach osobowości

TEST NA STYL SPOŁECZNY (TYP OSOBOWOŚCI)
Analiza osobowości uczestników w oparciu o test osobowości TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing

PODSUMOWANIE

Wszystkie nasze szkolenia są dostępne również jako szkolenia zamknięte (wewnętrzne - tylko dla pracowników jednej organizacji).
Szkolenia zamknięte wyceniamy indywidualnie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

10 - 11 styczeńKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]