Kontrola zarządcza w Powiatowych Urzędach Pracy

KONTROLA ZARZĄDCZA W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY. WYMIAR TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY. PLANOWANIE                   I MONITORING CELÓW I ZADAŃ ORAZ ANALIZA RYZYKA W ODNIESIENIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

PROGRAM SZKOLENIA
DZIEŃ 1
 
1. Ustawa o finansach publicznych – konieczność stosowania standardów kontroli zarządczej 
2. Definicja kontroli zarządczej a praktyka urzędów pracy 
3. Komórki odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie kontroli zarządczej 
4. System kontroli zarządczej jako podstawa organizacji pracy jednostki sektora finansów publicznych 
5. Praktyka stosowania standardów w urzędzie w kontekście organizacji pracy wynikającej z nowelizacji ustawy o promocji                           zatrudnienia oraz rozporządzenia w sprawie warunków, trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy 
6. Kwestionariusz samooceny ryzyka w jednostce/ sprawozdanie  
 
DZIEŃ 2
1. Odpowiedzialność pracowników realizujących zadania merytoryczne w kontekście standardów kontroli zarządczej 
2. Pojęcie etyki i ryzyka 
3. Przegląd wszystkich standardów kontroli zarządczej
  • Środowisko wewnętrzne – organizacja pracy, dokumenty i instrukcje – wszystkie w PUP
  • Zarządzanie ryzykiem – bariery, które utrudnią lub uniemożliwią realizację zadań w PUP
  • Mechanizmy kontroli – jak sprawdzać czy postępujemy prawidłowo
  • Informacja i komunikacja – czemu służy dobra komunikacja pionowa i pozioma?
  • Monitorowanie i ocena – sprawozdawczość, ocena audytora starostwa powiatowego
4. Zbiór dokumentów wynikający z przepisów komunikatu Ministra Finansów w sprawie kontroli zarządczej 
5. Przykładowe: Plan działań PUP z celami i miernikami oraz analiza ryzyka tych celów 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
Szkolenie dwudniowe
 1 osoba*2-4 osoby*>4 osób*
Cena (PLN netto od osoby)12901190990
*dotyczy ilości zgłoszeń z jednej firmy / instytucji

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]