Usługi rynku pracy w nowym ujęciu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

PROGRAM SZKOLENIA
 
POŚREDNICTWO PRACY
 • Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
 • Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
 • Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES
INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
 • Rzeczywiste trudności w znalezieniu pracy
 • Indywidualna porada zawodowa – konstrukcja
 • Identyfikacja preferencji i predyspozycji zawodowych w aspekcie wyboru odpowiedniego rodzaju pracy lub kierunku szkolenia czy przekwalifikowania
 • Zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej (IPD i IPRZ)
 • Informacja zawodowa - zasoby
KOMPLEKSOWA, GRUPOWA PORADA ZAWODOWA
 • Oko w oko z grupą – sposoby na fachową integrację
 • Proces grupowy i dynamika grupy
 • Warsztat – różnorodność ćwiczeń grupowych
 • Energizery – baza pozytywnych emocji
ORGANIZCJA I FINNSOWANIE SZKOLEŃ, POŻYCZEK SZKOLENIOWYCH, STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I EGZAMINÓW LUB LICENCJI
 
   

SYLWETKA TRENERA

Dorota G.

Specjalista w zakresie usług rynku pracy, w szczególności indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego.
Wieloletni pracownik, praktyk służb zatrudnienia na stanowisku kierowniczym, koordynujący pracą kluczowych specjalistów PUP. 
Doświadczony trener w prowadzeniu szkoleń w ramach EFS oraz nauczyciel akademicki w zakresie warsztatów doradztwa zawodowego.
Z wykształcenia pedagog pracy oraz doradca zawodowy inicjujący od wielu lat orientację zawodową dla młodzieży i osób dorosłych, opierając się na autorskich programach; absolwentka WSP w Częstochowie (ukończone studia magisterskie oraz studia podyplomowe) oraz Profesjonalnego Centrum Rozwoju BUTTERFLY S.C. w Częstochowie w zakresie wykładowca / trener na kursach i szkoleniach, a także Szkoły Trenerów „entrepreno” s.c. z siedzibą w Warszawie w zakresie modułów: TRENER, COACH do realizacji szkoleń dla kadry sektora MŚP.
Specjalizuje się w seminariach oraz warsztatach interpersonalnych, „uszytych na miarę”, tj. dostosowanych do potrzeb ich indywidualnych odbiorców, będących podstawą do rozwoju kompetencji zawodowych i psychospołecznych, jak również szkoleniach poświęconych ustawie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i jej aktom wykonawczym.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

23 - 24 majŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

  

 

Ilość zgłoszeń*

1 osoba

Od 2 do 4 osób

Powyżej 4 osób

Cena

(PLN netto od osoby)

1290

1190

990

* dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/firmy

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]