Warsztaty PAI- Program Aktywizacja i Integracja

WARSZTATY PRZYGOTOWANIA PROGRAMU PAI
 
CELE I EFEKTY SZKOLENIA
Wypracowanie katalogu działań dla osób, dla których PUP określił III profil pomocy, określenie procedur współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami realizującymi działania aktywizacyjne, wypracowanie treści przykładowych porozumień (PAI).
Przygotowanie do wdrożenia programów aktywizacyjnych dla III profilu– harmonogram działań podejmowanych przez PUP i inne podmioty. Wiedza pozwalająca zaplanować i  przygotować działania na 2016 r. dla profilu III. Opracowanie ogłoszenia o konkursie ofert w myśl ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

PROGRAM SZKOLENIA 
 
Program Aktywizacja i Integracja – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna – omówienie przepisów prawnych ustawy o promocji zatrudnienia, rozporządzenia w sprawie prac społecznie użytecznych i innych powiązanych.
 
Modele realizacji Programu Aktywizacji i Integracji 
 • inicjowanie współpracy z OPS  - list intencyjny, zaproszenie do współpracy, konferencja
 • przygotowanie koncepcji PAI do zaopiniowania przez PRRP
 • zawarcie porozumienia o realizacji programu , uczestnicy, kalendarz działań, tryb kierowania
 • działania integracyjne realizowane w ramach PAI
 • prace społecznie użyteczne włączone do PAI 
 • finansowanie programu, przykładowe wzory dokumentów
 • uruchomienie PAI we współpracy z organizacją pożytku publicznego, koncepcja programu 
 • rodzaje działań integracyjnych możliwych do zastosowania w PAI
 • przygotowanie otwartego konkursu ofert, ogłoszenie, wybór podmiotu
 • podpisanie umowy z NGO – uczestnicy, tryb kierowania, efekty
 • przygotowanie otwartego konkursu ofert , ogłoszenie, wybór podmiotu
 • podpisanie umowy z NGO – uczestnicy, tryb kierowania, efekty
 • podpisanie porozumienia o współpracy z OPS
 • prace społecznie użyteczne włączone do PAI
Nowe zasady współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej  – dobre praktyki, przykłady współpracy między PUP i OPS

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

  

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]