Doradca Klienta - rola i zadania

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie doradców Klienta indywidualnego PUP z procedurą pracy

CELE SZCZEGÓŁOWE
 • zreasumowanie formalnych wytycznych na stanowisku doradcy klienta PUP
 • dokonanie analizy niezbędnej dokumentacji doradcy Klienta PUP w kontekście najnowszych standardów usług rynku pracy
 • określenie poprawności realizacji pracy doradcy klienta PUP (w zakresie świadczenia indywidualnego poradnictwa zawodowego – KUD-y, IPD, wybrane  autotesty)
 • określenie poprawności realizacji pracy doradcy klienta PUP (w zakresie świadczenia pośrednictwa pracy – indywidualnego
  i grupowego)
REZULTATY SZKOLENIA
 • zweryfikowanie / pozyskanie nowej wiedzy teoretycznej w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz jej aktów wykonawczych
 • nabycie umiejętności zastosowania indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego
 • nabycie umiejętności zastosowania pośrednictwa pracy w kontakcie z Klientem indywidualnym oraz grupą klientów PUP
PROGRAM SZKOLENIA

Obsługa klienta Indywidualnego – kompleksowość działania pracownika kluczowego
 • nowe podejście do obsługi Klienta/osoby zarejestrowanej/ w PUP
 • sposób na własny model pracy doradcy Klienta indywidualnego
 • współpraca międzystanowiskowa w PUP
Doradztwo zawodowe – indywidualna rozmowa doradcza
 • procedura pracy
 • KUD
 • IPD
 • wybrane narzędzia doradcze
Doradztwo zawodowe –grupowa porada zawodowa
 • nowy zakres grupowej porady zawodowej
 • elementy programu grupowej porady zawodowej - przykład scenariusza zajęć grupowych z poradnictwa zawodowego
 • bank programów zajęć grupowych w PUP
Pośrednictwo pracy dla Klienta indywidualnego PUP
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z Klientem
 • realizacja współpracy z doradcą Klienta instytucjonalnego
 • procedura działania pośrednictwa pracy grupowego (targi pracy, giełdy pracy)
Metodyka szkolenia
 • wykład - prezentacja multimedialna
 • analiza przypadków                   
 • warsztaty – praca w grupach
 • dyskusja
 • ćwiczenia

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

20 - 20 wrzesieńWrocław

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 890.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

 Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

-->
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]