Jak będąc Pośrednikiem Pracy /Liderem Klubu Pracy/ stać się też Doradcą Zawodowym w PUP ?

CEL SZKOLENIA

Szczegółowe zapoznanie doradców klienta indywidualnego, pełniących w PUP przed nowelizacją w/w ustawy rolę pośredników pracy lub liderów klubu pracy z procedurą pracy doradcy zawodowego

             
CELE SZCZEGÓŁOWE

 • zreasumowanie formalnych wytycznych na stanowisku doradcy klienta PUP z uwzględnieniem zadań doradcy zawodowego
 • dokonanie analizy niezbędnej dokumentacji doradcy zawodowego w PUP w kontekście najnowszych standardów usług rynku pracy
 • określenie poprawności realizacji pracy doradcy klienta PUP (w zakresie łączenia obowiązków pośrednictwa pracy, pomocy           w aktywnym poszukiwaniu pracy z świadczeniem indywidualnego poradnictwa zawodowego – KUD-y, IPD, przydatne autotesty, jak również grupowego poradnictwa zawodowego – zapoznanie z przykładami scenariuszy zajęć grupowych)
 • wyposażenie doradców klienta w praktyczne umiejętności stosowania metod coachingowych w efektywnym motywowaniu osób bezrobotnych do zaistnienia na rynku pracy
 • wypracowanie dla doradców klienta indywidualnego PUP praktycznych wskazówek do radzenia sobie z trudnym klientem –            w pracy z oporem

REZULTATY SZKOLENIA
 • zweryfikowanie / pozyskanie wiedzy teoretycznej w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz jej aktów wykonawczych
 • nabycie umiejętności zastosowania indywidualnego oraz grupowego poradnictwa zawodowego oraz indywidualnej oraz grupowej informacji zawodowej na dotychczasowo zajmowanym stanowisku pośrednika pracy lub lidera klubu pracy
 • wypracowanie modelu pracy coachingowej w pracy z klientem indywidualnym PUP
 • budowanie efektywnej relacji z trudnym klientem indywidualnym PUP
 • dokonanie scalenia zadań kluczowego pracownika PUP w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz pomocy     w aktywnym poszukiwaniu pracy

PROGRAM SZKOLENIA

DORADCA KLIENTA W PUP -  ZAŁOŻENIA OBLIGATORYJNE, A PRAKTYCZNA RZECZYWISTOŚĆ
 • odrobina teorii ustawowej o doradztwie klienta w PUP
 • realny stan przygotowania PUP-ów w Polsce do realizacji założeń ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po dniu 27 maja 2014 r.
 • faktyczne przeszkody kluczowych pracowników PUP w pełnieniu nowej roli doradcy klienta

DORADZTWO ZAWODOWE - INDYWIDUALNA ROZMOWA DORADCZA KROK PO KROKU
 • procedura pracy
 • KUD
 • IPD
 • przydatne narzędzia doradcze

GRUPOWE PORADNICTWO I INFORMACJA ZAWODOWA
 • zajęcia grupowe w poradnictwie zawodowym (poprawność metodologiczna scenariuszy zajęć)
 • rola doradcy zawodowego w grupowym stymulowaniu osób zarejestrowanych w PUP w samodzielnej identyfikacji posiadanych predyspozycji zawodowych - elementy poprawności sporządzanej dokumentacji zajęć grupowych w poradnictwie zawodowym
 • elementy informacji zawodowej (indywidualnej i grupowej) oraz zasoby informacji PUP w pracy doradcy klienta indywidualnego
 • grupowe poradnictwo zawodowe w pełnieniu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy (bilans osobowości zawodowej, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja w kontakcie z potencjalnym pracodawcą)

OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO - KOMPLEKSOWOŚĆ DZIAŁANIA PRACOWNIKA KLUCZOWEGO
 • nowe podejście do obsługi klienta /osoby zarejestrowanej i niezarejestrowanej w PUP
 • sposób na własny model pracy doradcy klienta indywidualnego
 • współpraca międzystanowiskowa w PUP

COACHING - AKTYWNA METODA PRACY Z KLIENTEM INDYWIDUALNYM
 • coach – czy mogę nim być, aby lepiej pomagać moim klientom?
 • modele pracy coachingowej z klientem PUP
 • warsztat pracy coacha – doradcy klienta PUP

TRUDNY KLIENT
 • charakterystyka klienta doradcy w PUP
 • praca z oporem – praktyczne wskazówki
 • metody walki ze stresem; profilaktyka wypalenia zawodowego

  METODYKA SZKOLENIA
 • wykład
 • coaching grupowy
 • warsztaty
 • case study

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

31 - 31 październikŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

 Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

-->
Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]