KFS i PAI - Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Program Aktywizacja I Integracja

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Program Aktywizacja I Integracja

CEL SZKOLENIA
Nabycie umiejętności stosowania przepisów dotyczących zadań związanych z KFS, weryfikacja wiedzy i umiejętności opracowywania i realizacji programu PAI we współpracy z OPS lub NGO

PROGRAM SZKOLENIA
 1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy i cel jego utworzenia
 2. Przepisy regulujące tworzenie KFS i zarządzanie środkami.
 3. Działania finansowane z KFS, priorytety wydatkowania, podział środków
 4. Zadania ministra ds. pracy, samorządu województwa i samorządu powiatu w dystrybuowaniu, zarządzaniu i wydatkowaniu środków
 5. Zasady ubiegania się i korzystania ze środków KFS
 6. Wniosek pracodawcy i przyznanie środków z KFS
 7. Umowa z pracodawcą na dofinansowanie z KFS
 8. Zwrot środków KFS w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika
 9. Kontrola i monitorowanie wydatkowania przez pracodawcę środków KFS na działania związane z kształceniem ustawicznym
 10. Analiza wzorów dokumentów przesłanych przez MP i PS
 11. Program Aktywizacja i Integracja – aktywizacja zawodowa i integracja społeczna – omówienie przepisów prawnych ustawy               o promocji zatrudnienia, rozporządzenia w sprawie prac społecznie użytecznych i innych powiązanych
 12. Modele realizacji Programu Aktywizacji i Integracji
 • inicjowanie współpracy z OPS - list intencyjny, zaproszenie do współpracy, konferencja
 • przygotowanie koncepcji PAI do zaopiniowania przez PRRP
 • zawarcie porozumienia o realizacji programu, uczestnicy, kalendarz działań, tryb kierowania
 • działania integracyjne realizowane w ramach PAI
 • prace społecznie użyteczne włączone do PAI
 • finansowanie programy , przykładowe wzory dokumentów
 • uruchomienie PAI we współpracy z organizacją pożytku publicznego, koncepcja programu
 • rodzaje działań integracyjnych możliwych do zastosowania w PAI
 • przygotowanie otwartego konkursu ofert , ogłoszenie, wybór podmiotu
  • zawarcie porozumienia o realizacji programu, uczestnicy, kalendarz działań, tryb kierowania
  • działania integracyjne realizowane w ramach PAI
  • prace społecznie użyteczne włączone do PAI
  • finansowanie programów, przykładowe wzory dokumentów
  • uruchomienie PAI we współpracy z organizacją pożytku publicznego, koncepcja programu 
  • rodzaje działań integracyjnych możliwych do zastosowania w PAI
  • przygotowanie otwartego konkursu ofert , ogłoszenie, wybór podmiotu
  • podpisanie umowy z NGO – uczestnicy, tryb kierowania, efekty
  • podpisanie porozumienia o współpracy z OPS

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

18 - 19 listopadKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 
 
ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ*
(*dotyczy zgłoszeń z jednej instytucji/ firmy)
CENA
(PLN netto od osoby)
1 osobaod 2 do 4 osóbpowyżej 4 osób
1290
1190990

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]