Profesjonalna analiza potencjału zawodowego klienta Państwowych Służb Zatrudnienia

PROGRAM SZKOLENIA

ZNACZENIE PRACY ZAWODOWEJ W SYTUACJI GOSPODARKI RYNKOWEJ
 • Współczesna weryfikacja wartościowania pracy
 • Osobowotwórcza funkcja pracy
 • Bezrobocie w świetle ustaw, przyczyny oraz skutki stanu bez pracy
 • Charakterystyka osób doświadczających bezrobocia; sześć typów bezrobotnych
 • Główne metody działań podejmowanych przez bezrobotnych w celu znalezienia  zatrudnienia
 • Motywy rejestracji w PUP
 • Rola rynku pracy w tworzeniu dynamicznego zatrudnienia
 • Usługi rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa zawodowego
OSOBOWOŚĆ, A ŚRODOWISKO PRACY - DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH
 • Typy osobowości i zainteresowań zawodowych człowieka
 • Preferencje zawodowe człowieka
 • Kompetencje i kwalifikacje zawodowe, jako podstawa polityki personalnej  we współczesnym świecie
 • Cechy zawodowe poszukiwane przez pracodawcę u potencjalnego pracownika. Sposoby rekrutacji pracowników
 • Predyspozycje przedsiębiorcy – menedżer z charyzmą
 • Bilans mocnych stron – warunek konieczny do autoanalizy zawodowej
 • Tworzenie i opracowywanie bazy referencji
 • Cele zawodowe
SZTUKA KONWERSACJI W PROCESIE IDENTYFIKACJI POTENCJAŁU KLIENTA PRCOWNIKA KLUCZOWEGO SŁUŻB ZATRUDNIENIA
 • Style zachowania
 • Umiejętności komunikacyjne – budowanie porozumienia
 • Mowa ciała w pracy – czytelność komunikatów niewerbalnych
 • Praca z oporem; radzenie sobie z sytuacjami trudnymi

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

28 - 28 październikKatowice

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]