T&C DIVERSITY ICEBREAKER ACADEMY

Praktyka biznesowa, poparta licznymi badaniami pokazuje, że kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji jest wszechstronne i gruntowne poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie różnic osobowościowych i kulturowych pomiędzy ludźmi.
I to właśnie ma na celu T&C Diversity Icebreaker Academy
 
Korzyści z uczestnictwa w

T&C Diversity Icebreaker Academy


Poznanie idei oraz znaczenia różnorodności w pracy zespołowej


Poznanie metod i narzędzi odkrywania różnic osobowościowych


Poznanie związku różnorodności z efektywną współpracą zespołową


Poznanie metod rozwijania potencjału opartego na różnicach


Poznanie metod przezwyciężania barier kulturowych w budowaniu efektywnej współpracy


 

 

Korzyści dla uczestnika


Właściwe zrozumienie zjawiska różnorodności w pracy zespołowej


Skuteczne stosowanie metod i technik poznawania różnic osobowościowych


Właściwe zrozumienie związku pomiędzy różnorodnością a efektywną pracą zespołową


Właściwe zrozumienie wpływu różnic kulturowych na pracę zespołową


Skuteczne stosowanie narzędzi rozwijających potencjał jednostki i zespołu opartego na różnicach


 Radzenie sobie z barierami kulturowymi w budowaniu efektywnej współpracy

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]