Podmiotowy System Finansowania

My, jako Firma Szkoleniowa stanowimy 100% wsparcie w realizacji szkolenia. Zarówno w dostosowaniu usługi rozwojowej do potrzeb klienta, jak i w realizacji całego projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

50%

poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich

70%

poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych

80%

poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw


Aby otrzymać do 80% dofinansowania na szkolenia i doradztwo wystarczy dokonać wyboru usługi rozwojowej z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), które oznaczone są informacją o możliwości dofinansowania. Opcja ta dotyczy przeważającej części usług wpisanych do BUR.

BUR to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:


Szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie


Kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie


Studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA


Doradztwo dla pracowników


Mentoring i coaching


E-learning.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 0.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.

 

Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]