Audyt wyrobu wg VDA 6.5

ODBIORCY SZKOLENIA
 • osoby do przeprowadzania auditów wyrobu wg VDA 6.5
 • osoby uczestniczące ze strony przedsiębiorstwa w auditach
CEL SZKOLENIA
 
Celem szkolenia jest:
 • przygotowanie Auditorów do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz zewnętrznych u dostawców zgodnie z wymaganiami - VDA
 • nabycie znajomości i umiejętności dokonania interpretacji wymagań VDA 6.5
 • przeprowadzanie auditów (planowanie, formułowanie niezgodności, sporządzanie raportów)
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
 
 • nabycie umiejętności samodzielnego przeprowadzenia auditu wewnętrznego.
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

METODYKA SZKOLENIA
 • wykład
 • ćwiczenia
 • warsztaty
PROGRAM SZKOLENIA

AUDYT PRODUKTU WG VDA 6.5
 • Przygotowanie i planowanie
 • Wymagania wstępne i odpowiedzialność
 • Dokumenty odniesienia
 • Kontrole i badania oraz związane procedury i wyposażenie
 • Kwalifikacje auditorów
 • Formularz auditu wyrobu
 • Przebieg procesu auditu wyrobu
 • Analiza danych i formułowanie niezgodności
 • Ocena wyników i raportowanie auditu wyrobu
 • Poauditowe działania korygujące
 • Omówienie przykładów
 • Audit wyrobu jako „jakość wyjściowa”
 • Test wiedzy VDA 6.5

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 990.00 PLN netto.


W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]