Audyt procesu VDA 6.3, Audyt wyrobu VDA 6.5

ODBIORCY SZKOLENIA

 • osoby wytypowane do przeprowadzania auditów procesów wg VDA 6.3 i auditów wyrobu wg VDA 6.5
 • osoby uczestniczące ze strony przedsiębiorstwa w auditach

CEL SZKOLENIA

 
Celem szkolenia jest przygotowanie Wewnętrznych Auditorów Jakości, których zadaniem będzie prowadzenie auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie oraz u dostawców zgodnie z wymaganiami Niemieckiego Przemysłu Samochodowego (VDA).
 
PROGRAM SZKOLENIA
 
CZĘŚĆ I

1. CEL I ZAKRES SPECYFIKACJI VDA 6.3
 
2. POWIĄZANIE POMIĘDZY AUDITEM SYSTEMU, PROCESU I WYROBU USTALENIA DO AUDITU PROCESU
 • Zadanie
 • Proces ciągłej poprawy
 • Przegląd systemu jakości
 • Planowe audity procesu
 • Pozaplanowe audity procesu
 • Warunki przeprowadzania
 • Doświadczenie auditorów-Odpowiedzialność

3. PROCES AUDITOWANIA    
 • Przygotowanie auditu    
 • Przebieg auditu
 • Ocena      
 • Ocena szczegółowa pytań i elementów procesu
 • Ocena łączna wyników auditu
 • Klasyfikacja
 • Spotkanie zamykające    
 • Działania korygujące i weryfikacja skuteczności
 • Sprawozdanie i dokumentacja z auditu
 • Zastosowanie
 • Struktura
 • Wybrane interpretacje

4. OMÓWIENIE FORMULARZY DO AUDITU PROCESU WG VDA 6.3
 
5. ĆWICZENIA AUDITOWE
 
CZĘŚĆ II

 
AUDIT PRODUKTU WG VDA 6.5
 • Przygotowanie i planowanie
 • Wymagania wstępne i odpowiedzialność
 • Dokumenty odniesienia
 • Kontrole i badania oraz związane procedury i wyposażenie
 • Kwalifikacje auditorów
 • Formularz auditu wyrobu
 • Przebieg procesu auditu wyrobu
 • Analiza danych i formułowanie niezgodności
 • Ocena wyników i raportowanie auditu wyrobu
 • Poauditowe działania korygujące
 • Omówienie przykładów
 • Audit wyrobu jako "jakość wyjściowa"

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]