Audyt procesu VDA 6.3, Audyt wyrobu VDA 6.5 Warsztaty

ODBIORCY SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do auditorów, którzy przeprowadzali audity wewnętrzne i mają potrzebę stosowania standardu VDA 6.3 oraz VDA 6.5 jako wymagania Klientów z branży motoryzacyjnej. Uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia  i ukazania potencjałów jakościowych produkcji.
 
PROGRAM SZKOLENIA

1. Struktury podręczników VDA
 • Wprowadzenie
 • Definicje
 • Rodzaje auditów – wymagania branży motoryzacyjnej
2.  Wymagania dla auditorów
 
3. Audit procesu wg VDA 6.3
 • Terminy i definicje
 • Proces auditu (program, zlecenie, przygotowanie)
 • Analiza potencjału (P1) – cel analizy potencjału, warunki, przygotowanie, przebieg analizy
 • Przegląd pytań - analiza katalogu pytań
     P2 – Zarządzanie projektem
     P3 – Planowanie projektowania i rozwoju wyrobu i procesu
     P4 – Realizacja projektowania i rozwoju wyrobu i procesu
     P5 – Zarządzanie dostawcami
     P6 – Produkcja seryjna
     P7 – Obsługa klienta / zadowolenie klienta / Serwis)
 • Zastosowanie katalogu pytań w praktyce
 • Zlecenie i przygotowanie auditu
 • Realizacja auditu
 • Ocena i ustalenia (Nauka systemu oceny, formularze i zestawienia, ocena dla wyrobów materialnych, ocena dla usług)
 • Wykorzystanie wyników
 • Zakończenie auditu – podsumowanie
 • Best Practise – Lessons Learned
4. Audit wyrobu wg VDA 6.5
 • Definicje i zakres auditu wyrobu
 • Audit wyrobu dla wytwórców i dostawców
 • Planowanie i przygotowanie auditu produktu
 • Dokumentacja auditu produktu
 • Realizacja auditu produktu
 • Analiza danych i śledzenie przyczyn
 • Identyfikacja cech wyrobu
 • Wykorzystanie charakterystyk specjalnych
 • Wykorzystanie dokumentacji technicznej wyrobu
 • Przygotowanie do auditu
 • Ocena wyników auditu wyrobu
 • Raport  z auditu wyrobu
 • Działania korygujące w wyniku AW
 • Przykłady dokumentacji, raportów z auditów wyrobu
 
PRZYKŁADY I ĆWICZENIA

Szkolenie  obejmuje  część  teoretyczną  w  formie  prezentacji,  analizy  przykładów  oraz  dyskusji,  a  także  w  formie warsztatów ćwiczeniowych, pozwalających praktycznie wykorzystać wiedzę.
Za warunek pozytywnego ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu Auditora procesu wg VDA 6.3 i Auditora wyrobu wg VDA 6.5 przyjęto (łącznie):

1) obecność i aktywne uczestnictwo w całym cyklu szkolenia;
2) zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego przeprowadzonego w trakcie szkolenia,

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1790.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1690.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]