Kontrola jakości

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie w sposób warsztatowy przygotuje uczestników do rozwiązywania problemów jakościowych we własnej organizacji
z wykorzystaniem narzędzi 5S, DMAIC, Root Cause Analyse, FMEA, A3, Statistical Process Control oraz House of Quality. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia.

CELE SZKOLENIA
 • Przygotowanie do uczestnictwa w Zespole ds. Rozwiązywania Problemów Jakościowych
 • Poznanie narzędzi AQS – Advanced Quality Systems (jak 5W, Root Cause Analyse i inne)  i sposobów ich wykorzystania dla zdefiniowania Root Cause dla powtarzających się problemów
 • Zdobycie umiejętności trwałego usuwania powtarzających się problemów jakościowych we własnym środowisku zawodowym

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie
 • rozumienie funkcji Jakości w nowoczesnej organizacji
 • powiązania funkcji Jakości z innymi obszarami funkcjonalnymi w organizacji – mechanizmy koordynacji i współpracy
 • jakość w procesach – tworzenie i doskonalenie
 • spełnianie wymagań Klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • przekładanie jakościowych oczekiwań Klienta na właściwości procesów produkcyjnych i cechy systemu zapewnienia jakości
 • osobisty wkład pracowników realizujących funkcję Jakości w funkcjonowanie nowoczesnej organizacji
Zarządzanie zespołem ds. Kontroli Jakości
 • narzędzia formułowania celów dla członków zespołu
 • rola komunikacji w realizacji celów zespołu
 • motywowanie i nadzór nad zespołem
 • przekazywanie informacji zwrotnej jako narzędzie zarządzania zespołem
 • skuteczne zarzadzanie konfliktem w zespołach
Narzędzia jakości
 • 8-etapowy proces rozwiązywania problemów w obszarze jakości
 • analiza przyczyny źródłowej RCA – stosowanie technik diagramowych
 • doskonalenie jakości – kaizen i six sigma
 • wbudowywanie jakości w procesy
 • narzędzia statystyczne w obszarze Jakości – SPC i MSA
 • standardy jakości w stanowisku produkcyjnym
 • listy kontrolne zapewnienia jakości umożliwiające kontrolę wewnątrz procesową i międzyoperacyjną
 • wizualne narzędzia obrazujące źródła błędów w obszarze jakości: diagram Pareto, histogram, karty FMEA

SYLWETKA TRENERA

ROBERT G.

Ekspert w dziedzinie zarządzania. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w fabrykach wody mineralnej - był uczestnikiem zespołu projektu budującego zakład produkcyjny Nałęczowianki, zajmował się w nim później zakupami strategicznymi i eksportem.
Uczestniczył w kolejnych projektach inwestycyjnych i organizacyjnych w ramach struktur Nestle. Później był dyrektorem zakładu produkującego Cisowiankę. Dlatego właśnie Business Process Management, produkcja, Supply Chain Management, zakupy i zarządzanie projektami są głównymi obszarami zainteresowań zawodowych.
 • zarządzaniem przedsiębiorstwem
 • wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi
 • zarządzaniem łańcuchem dostaw
 • zakupami strategicznymi
 • zarządzaniem zapasami
 • wdrażaniem nowych technologii produkcji
 • wdrażaniem systemów jakościowych

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: formularz-zgloszeniowy

TERMINY

Proponowany termin szkolenia:

09 - 10 majŁódź

KOSZTORYS SZKOLENIA

Koszt szkolenia dla jednej osoby wynosi: 1290.00 PLN netto.
Przy zgłoszeniu 2 – 4 osób koszt szkolenia wynosi: 1190.00 PLN netto

W cenę szkolenia wliczone są:
- procesz szkolenia,
- materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z notatnikiem i długopisem,
- wszelkie koszty związane z trenerem,
- ewaluacja szkolenia,
- imienny certyfikat ukończenia szkolenia,
- sala szkoleniowa z wyposażeniem,
- całodzienne przerwy kawowe,
- obiad w każdym dniu szkolenia,
- konsultacje poszkoleniowe z trenerem.


Cena szkolenia nie uwzględnia:
- noclegów,
- kolacji,
- dojazdu uczestników,
- ubezpieczenia.


Szkolenie zamknięte wyceniane jest indywidualnie dla każdego Klienta

Ta strona używa plików Cookies. Proszę zapoznać się z celem ich używania i możliwościami zmiany ustawień Cookies w przeglądarce czytaj więcej...[OK, akceptuję cookies]